Етикет: Орхуска конвенция
post-image
Новини Околна среда

МОСВ подготви проекти на докладите за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проектите на Национални доклади по Конвенцията и Протокола