Етикет: план
post-image
Новини Околна среда

Министър Личев: Не е достатъчен само Национален за управление на отпадъците, нужно е всеки от обществото да го следва

Изявление на министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка с приетия от правителството Национален за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Европейската комисия представя действия за стимулиране на биологичното производство

С цел повишаване на осведомеността относно биологичното производство Комисията ще организира ежегоден „Ден на биологичното производство“
post-image
Новини Институции

Мария Габриел: Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.

Стратегическият определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Нова екосхема предвижда засилена диверсификация на културите в обработваемите земи в ОСП 2023 - 2027 г.

Проектът на екосхемата включва и поддържане на междуредията, както и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни