Етикет: план
post-image
Новини ОСП - научи повече

МЗХГ представи прогреса по ПРСР 2014-2020 и етапната готовност на стратегическия на бранша и ЕК

Напредъкът в изпълнението на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 беше представен по време на 17-тото заседание на Комитета за наблюдение на програмата.
post-image
Новини Околна среда

Министър Асен Личев съгласува изменение на горскостопанския за землищата в община Габрово

Изменението на ГСП е изготвено въз основа на актуализация и допълнение на инвентаризацията на част от държавните гори и обхваща горски територии в землищата на община Габрово
post-image
Новини Институции

Атанас Пеканов: Изпращаме а за възстановяване и устойчивост с визия за една просперираща България

ът, който включва 59 инвестиционни проекта и 46 реформи, бе одобрен и предстои да бъде изпратен официално на Европейската комисия този петък
post-image
Новини ОСП - научи повече

Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни

Той допълни, че до настоящия момент голяма част от интервенциите са повторно обсъдени с браншовите организации
post-image
Новини ОСП - научи повече

Заместник-министър Гечев: До края на октомври ще сме готови с екологичната оценка по Втори стълб от Националния стратегически

Той уточни, че почти всички препоръки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите са отразени