Етикет: план
post-image
Новини Околна среда

ЕК повишава нивото на амбицията в областта на климата и предлага намаление на емисиите с 55% до 2030 г.

Оценката на националните ове на държавите членки в областта на енергетиката и климата показва, че те ускоряват енергийния и климатичния си преход
post-image
Новини Институции

МОСВ и БДИБР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на а за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: НССЗ – с важна роля при изготвянето на бизнес ове на малки стопани и млади фермери и подкрепа по време на изпълнение на техните проекти

Експертите от службата – с принос в прилагането на Общата селскостопанска политика и подобряване знанията и уменията на земеделските стопани
post-image
Новини Околна среда

Международен ден на горите

Вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на етата с техния разнообразен животински и растителен свят