Етикет: подмярка
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ролята на науката е ключова при изготвяне на проекти по 16.1

Участието на науката е задължително условие за оперативните групи, които кандидатстват с проектни предложения по 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

С 38 млн. евро ще бъдат увеличени средствата по 4.2

С още 38 млн. евро или с близо 75 млн. лева ще бъдат увеличени средствата по 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, стана ясно от публикуваната на 16 септември Заповед на заместник-министъра Лозана Василева и ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.
post-image
Новини Институции

Стартира прием на проектни предложения по 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата възлиза на 24 447 500 лева