Етикет: прием
post-image
Новини Институции

Стартира на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата възлиза на 24 447 500 лева
post-image
Новини Пазари

Трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България – с принос в развитието на ИКТ, туризма, и селското стопанство

Основната цел е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост