1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани продължава до 6 януари

Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани продължава до 6 януари

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 15 500 000 евро

 

Приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. продължава до 6 януари 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 15 500 000 евро, като подпомагането за един млад земеделски стопанин е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на 3 условия. Кандидатите трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО и са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение.

Желаещите да участват по процедурата, следва да имат предвид, че в рамките на настоящия прием имат възможност да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието, Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян и „Академис“ ЕООД.

Управляващият орган на ПРСР има готовност да удължи срока за подаване на проектни предложения, предвид предстоящите Коледни и Новогодишни празници и официалните почивни дни. 

 

Етикети прием, ДФЗ, ПРСР, срок
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.