Етикет: програма
post-image
Новини Горско стопанство

ИАГ стартира нов проект за устойчиво използване на природните ресурси

Проектът се финансира от INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020
post-image
Новини Институции

ЕС инвестира над 100 милиона евро в нови проекти по та LIFE за насърчаване на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателството на ЕС в шест области
post-image
Новини Инвестиции

„Лидери в земеделието“ 2020

на Фондация „Америка за България“ и Институт за международно земеделие Норман Борлауг към Университета Тексас А&М за подкрепа на иновативни български производители и преработватели