Етикет: ресурси
post-image
Новини Институции

Онлайн информационен семинар на тема: Ефективно използване на водните . Законови възможности за напояване. Редуциране на разходите за вода

Оргaнизира се от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Русе и гр. Шумен и Шуменски университет „Е. К. Преславски“
post-image
Новини Горско стопанство

ИАГ стартира нов проект за устойчиво използване на природните

Проектът се финансира от програма INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020