Етикет: Следващо поколение ЕС
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Приеми по 4 мерки от ПРСР ще бъдат отворени с предимство през 2021 г.

Средствата от инструмента „“ се предоставят за справяне с въздействието на кризата Covid-19 и последиците от нея за земеделския сектор и селските райони на страната