Етикет: ТУ
post-image
Новини Наука и образование

ТрУ и още 4 университета ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехнически университет
post-image
Новини Аквакултури

Сектор Рибарство ще усвои средства по три мерки от ПМДР, ето какви стопанства могат да се възползват

Стартира приемът по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакулрите“ – сектор „Малки проекти“ от Програмата за морско дело и рибарство