БГ Еко Проджект ООД

Лице за контакт: Енчо Енчев
Адрес: София, бул. "Цариградско шосе" 15А
Телефон: +35924840969
E-mail: office@bgecoproject.eu
Интернет страница: http://bgecoproject.eu

 

Оползотворяване на органични отпадъци и утайки; производство на биотор от червен калифорнийски червеи; иновационно фермерство - хидропоника, аквапоника, вермипоника; европейски фондове и финансови програми, консултации и изпълнение на еко инвестиционни пр

БГ Еко Проджект оод разработва и изпълнява Програми в областта на "Оползотворяване на органични отпадъци от животновъдството, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост и утайки от ПСОВ". Производство на биотор от червен калифорнийски червеи - течен биотор, основен за биоземеделието. Иновационно фермерство - разработваме и изпълняваме проекти в областта на хидропоника, аквапоника, вермипоника. Консултации и съдействие по Европейски фондове и Финансови програми - от проекта до кандидастване. Консултации и изпълнение на еко инвестиционни проекти и биоиновации.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !