Етикет: проекти
post-image
Новини Институции

МИГ Поморие – на фокус в епизод 11 на поредицата „Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” по АГРО ТВ

Финансирането на стратегията й за развитие ще окаже благоприятно влияние както на местния бизнес, така и на земеделските стопани
post-image
Новини Институции

Нови 212 проекта на млади фермери с до 35 точки ранкинг преминават за следваща оценка

По подмярка 6.1 се подпомагат , които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства
post-image
Новини Животновъдство

Стартира приемът по подмярка 5.2 от ПРСР за преодоляване на неблагоприятните икономически последици в сектор „Животновъдство“

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минимален размер
post-image
Новини Горско стопанство

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с за опазване на горите

Станциите ще бъдат осигурени с техника и средства, необходими за извършване на изследвания и анализи за по-доброто здравословно състояние на горите