Световната индустрия на производителите и преработвателите на пластмаси разработи план за справяне с отпадъците в морските басейни

Снимка:

адв. Антоанета Перникова, изпълнителен директор на Българска Асоциация Полимери /БАП/

- Г-жо Перникова, най-горещата новина, свързана с Българска Асоциация Полимери, която председателствате, е включването й като представителен орган на бранша в България в общите усилия на 54 национално представени асоциации за очистване на водните басейни от замърсявания от отпадъци от пластмаси. Какъв знак е това?

- С настоящото действие декларираме пред обществеността сериозната загриженост на бранша към екологията и в частност натрупаните отпадъци от безотговорната употреба на изделия от пластмаси. Въпреки постоянно опетнявания имидж на този отрасъл ние считаме, че употребата на изделия от пластмаси не е вредна и не е основния замърсител на природата. С предприетите действия желаем да покажем своята отговорност, истинска загриженост и желание да живеем в чиста околна среда. Ще бъдем последователни в тази си еко политика и ще търсим съдействието на всички заинтересовани лица с оглед информираността им и възможността за предприемане на бъдещи съвместни действия в общата кауза - чиста околна среда.

- А каква отговорност демонстрират производителите на пластмасови изделия и организации като вашата в другите страни?

- На 16 и 17 ноември тази година в Дубай се проведе среща на представители на световната индустрия на производители и преработватели на пластмаси, на която се разработи глобален план за действие, целящ разрешаване на проблема със замърсяването на морските басейни. Този план за действие описва бъдещите дейности, които трябва да бъдат предприети от всички 54 асоциации, сред които и Българска Асоциaция Полимери, подписали съвместна декларация поставяща началото на първата по рода си глобална инициатива за разрешаване на проблема с отпадъците от пластмаси в морските басейни. Същите доброволно са поели ангажимент да отразят постигнатия от тях напредък през 2012 г. До този момент в допълнение към глобалните дейности е отбелязано стартирането на 100 проекта по проблема, провеждащи се в 32 държави по света.

- Казахте, че тази "Декларация за предприемане на съвместни действия за разрешаване на проблема с отпадъците в морските басейни” до момента е подписана от 54 национални асоциации, представляващи бранш Полимери от цял свят. С какво на практика ще помогне тя?

 Декларацията определя шест стратегически мерки за постигане на заложената от индустрията цел. Предвидено е да се работи и в тясно сътрудничество с широк кръг заинтересовани лица с цел да се изберат най-ефективните решения за опазване на морската екосистема. Вече са предприети действия от нашата индустрия по места, като инициативите: „Vacances Propres”, Франция; „Keep America Beautiful”, САЩ; „Cool Seas”, САЩ; и „International Coastal Cleanup”, Южна Африка. Тъкмо тези инициативи ще стимулират предприемането на по-нататъшни действия в други региони на света.

С какво точно БАП ще подпомогне тази отговорна кауза?

БАП в партньорство с други международни организации е изпратила две проектни предложения, свързани с опазването на моретата : „Проект за оползотворяване на отпадъците от пластмаси в морските басейни“(MARLIREC – Marine Litter Recovery Project), програма LIFE+ и „Интегрирана мониторингова система на отпадъците за прилагане на рамковата директива за морска стратегия в Черноморския регион по Европейската рамкова програма за развитие на Черноморския регион – Екологичен мониторинг на Черноморския басейн.

- А какво ще е участието на производителите и преработвателите на пластмаса?

- Сред дейностите, предприети от индустрията в изпълнение на поетите ангажименти, посочени в подписаната съвместна декларация, е партньорството с Експертната група от международни специалисти по научните аспекти на опазване на морските басейни. GESAMP е консултативен орган към ООН по научните аспекти, свързани с опазване на морските басейни. Пластмасопреработвателната индустрия взе решение да подкрепи усилиятa на GESAMP да направи оценка на източниците на микропластмаси, какво се случва с тях и въздействията, които оказват върху морската екосистема.

Разрешаването на проблемите с отпадъците в морските басейни изисква глобално сътрудничество. Eто защо, пластмасопреработващата индустрия кани всички заинтересовани лица да се присъединят към вече предприетите съвместни действия. По този начин ще се допринесе за предотвратяване генерирането на отпадъци в морските басейни. Според Wilfried Haensel – Изп. Директор на PlasticsEurope (Европейската асоциация на производителите на пластмаси) проведената среща е огромна стъпка напред за разрешаване на проблема с отпадъците в морските басейни посредством поетия от представителите на индустрията ангажимент за изпълнение на разработения на срещата глобален план на действие. Patrick Thomas – председател на PlasticsEurope и главен изпълнителен директор на Bayer Material Sciences AG от своя страна добави, че  световната индустрия на производители и преработватели на пластмаси е решена да изпълни своята си част и да има конструктивен принос в създаването на нови партньорства за намирането на по-ефективни решения за справяне с отпадъците в морските басейни.

- Откъде хората могат да се информират за хода на конкретните дейности, предприети в тази насока?

- Предприетите действия от световната индустрия на производители и преработватели на пластмаси ще бъдат публично достъпни на следния сайт: www.marinelittersolutions.org. В момента публикуваната на сайта информация е на английски език, като с течение на времето се предвижда съдържанието да се преведе и на други езици.

                                                                            Интервю на Валери Станев

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.