1. Начало
  2. Интервюта
  3. Храни, Напитки, Здраве
  4. Българската хранителна банка ще има нужда да комуникира с обществото, да е публична и да печели доверие

Българската хранителна банка ще има нужда да комуникира с обществото, да е публична и да печели доверие

Марина Бракалова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка (БХБ)

- Хранителната банка беше официално представена миналата седмица. На какъв етап от организацията на работата си се намирате в момента?

- Банката вече е официално регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. Тя е учредена като фондация от 9 организации и фирми. Учредителите избраха управителен съвет, в който влизат хора с разнородни познания и опит основно в областта на хранителната индустрия, качество на храните, маркетинг и провеждането на социални политики и програми.

Чисто оперативно в момента работим в няколко посоки. Набират се финансови ресурси, за да може да се осигурят логистиката и основно администрацията. Набират се и други дарени ресурси - търсим например офис пространство, печат, транспорт. Вече имаме партнираща фирма, която осигурява като дарение финансовото осчетоводяване. Имаме също компании, които осигуряват комуникациите и технологичните решения. Работим за изграждане на модел, при който голяма част от ресурсите са дарени - не само храната, но и други услуги и ресурси, за да функционира организацията икономически ефективно и да работи в голям мащаб.

Вече сме договорили използване на складово пространство. В момента работим с Агенцията по безопасност на храните за регистрирането му, така че да отговаря на всички изисквания за приемане и съхраняване на хранителни продукти. Работим също по критериите за избор организациите партньори, които ще получават храна от хранителната банка, за да я предоставят на нуждаещите се.

В рамките на следващия месец трябва да сме готови с цялата логистична и административна подготовка, да имаме работещ склад, който да отговаря на всички изисквания, екип, който е обучен да работи в този склад, договори с основни дарители, които редовно предоставят храна и договори с избрани организации, които да получават храна от нас и да я предоставят на нуждаещите се.

Ще започнем с приемане на трайни продукти, като се надяваме веднага след това да сме в състояние да получаваме и охладени, свежи храни, а след това и замразени.

- Какви ще бъдат критериите за избора на организациите, които да получават храна от хранителната банка и да я предоставят на хора в нужда?

- Критериите ще се определят от обществения съвет към БХБ, в който влизат организации, които работят в сферата на хранителното подпомагане и публични институции в социалната сфера. Очакванията ни ще бъдат в няколко основни групи. Да има институционално утвърдена организация, да има работеща програма за хранително подпомагане или ясен план за съставянето й. Да е ясно на кого ще се предоставя храната и под каква форма, да има система за отчетност. Организациите трябва също да имат капацитет и условия, отговарящи на изискванията за безопасно боравене с храна. Това означава да има адекватно транспортно средство, което може да превози храна, без да компрометира качествата й, помещение, в което тя ще се предоставя.

Бихме искали да има колкото може повече работещи организации, колкото може повече програми, които да получават дарена храна от хранителната банка, защото банката е само междинното звено, тя се специализира в набирането на ресурси. Но тя има нужда от някой, който да е наясно с нуждите на хората, да достигне до тях и за им предостави подкрепа по един професионален, ефективен начин.

- Има ли вече избрани такива организации, които ще получават дарени храни от БХБ?

- В момента общественият съвет към банката работи по критериите за избор на тези организации. Процесът на договаряне ще започне до няколко седмици, като той ще е текущ. Ако при някоя от кандидатстващите организации не са налице всички необходими условия за партньорство, като например правилни условия за съхранение или добра система за отчетност, ние ще работим съвместно с тях за постигането им, тъй като целим да партнираме с повече организации и осигурената от нас храна да достигне до повече хора.

Ще имаме и система за мониторинг, за която също ще разчитаме на доброволен труд. При наблюдения за неспазване на условията за безвъзмездно подпомагане или правилата за съхранение на храните, банката ще преустановява отношенията си със съответната организация.

- Как ще се гарантира качеството на храните, които БХБ ще предоставя?

- Агенцията по безопасност на храните е основният контролиращ орган. БХБ изгражда система за вътрешен контрол по отношение на прием, съхранение и управление на храните, каквато се очаква от всеки търговец, опериращ с храни. Храната, която БХБ ще приема и събира като дарения, ще отговаря на изискванията за продажба.

Въпреки че дейността ни не е търговска, ние сме длъжни да се придържаме към стандартите на индустрията. Само тогава самите компании ще имат доверие в нас. Агенцията за безопасност на храните ще контролира спазването на изискванията по цялата верига.

- По време на представянето на банката казахте, че имате нужда от законодателни промени, които да улеснят дейността ви. Какви са те?

- Хранителната банка има нужда от благоприятстваща регулаторна рамка. Едното от нещата, които има нужда да се направят, е ясно да опише каква по рода си е тази организация, какви дейности изпълнява, на какъв контрол подлежи и от кого, с кого партнира, за да може тя да се разграничи от търговците и да бъде "разпозната" като ясен партньор на индустрията по пътя на храната. Подобни промени вече се подготвят в Закона за храните.

Следващият основен фактор е въвеждането на стимули, така че даряването на храни чрез тази система да не води до допълнителни разходи, а до облекчения за дарителя. За нас е важно даряването да не струва скъпо на дарителите. В момента върху дарените храни се начислява ДДС.

Друга сфера, която би благоприятствала дейността на хранителните банки, е въвеждането на ясни мерки, които правят разхищаването на годна за консумация храна неизгодно за компаниите. Освен като на храна трябва да погледнем на темата и като на ефективно използване на ресурси, ефект върху околната среда и допълнителен публичен разход за управление на отпадъците.

- Стана дума, че хранителната банка ще разчита на доброволен труд. От какви доброволци имате нужда?

- Хранителните банки по света разчитат на доброволен труд за близо 70% от работата си. БХБ също ще търси подкрепата на неплатени доброволци за голяма част от дейностите си. По отношение на оперативната си работа банката ще има нужда много да комуникира с обществото, да е публична и да печели доверие. Ще имаме нужда от хора, които дългосрочно и при определени събития да ни помагат в тази комуникация.

Имаме нужда от дългосрочни доброволци, които няколко часа в седмицата ангажирано се включват в определена роля - да мониторират организациите, които раздават храната, да създават база данни, да оказват административна подкрепа.

Ще имаме нужда и от доброволци за дейности, свързани със сортиране и организиране на дарени храни.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.