Амбициите ми са да направим такива промени, че сектор земеделие да се развива като конкурентноспособен на европейските фермери

Снимка:

Десислава Танева, министър на земеделието и храните

- С какви амбиции поехте поста министър на земеделието и храните?

- Това е една огромна отговорност, която лежи на плещите на целия политически кабинет по повод развитието на сектор земеделие. Амбициите ми, както и на моя екип, са да направим такива промени, че сектор земеделие да се развива като конкурентноспособен на европейските фермери, устойчив на пазара. Да направим политики, така че българското земеделие да е диверсифицирано като производства, да е балансирано като подкрепа, нещо което липсваше в предходния програмен период. Това се дължи не само на националните политики, а основно на философията на подкрепата от Европа, която дойде по линия на ОСП в първия програмен период. Доброто на новия програмен период е , че дава възможност за много по-гъвкаво прилагане на ОСП, според спецификата на националното земеделие. Надявам се, че в диалог с браншовите организации ние ще намерим най-добрите инструменти, национални решения, така че европейската политика и европейските възможности за подкрепа да бъдат приложени в най-ефективен вариант за земеделските производители в България.

Аз съм убедена, независимо от подобрените възможности за подкрепа на отраслите, които са рискови, че няма да има удовлетворение. Винаги има искане за повече подкрепа. Но трябва да се съобразяваме и с възможностите, които има националния бюджет, а те са твърде ограничени. 

Втората ни амбиция е да направим крачка напред в поземлените отношения. Да адаптираме законодателството според реалностите в тези поземлени отношения. Ако намерим достатъчно подкрепа ние сме инициирали подобен ред срещи, да направим изцяло ново поземлено законодателство и  да го оставим на този, който дойде след нас. Това наистина би било фундаментална крачка напред и няма как да стане за един мандат. Искаме да направим правилата ясни и еднакви за всички и подпомагането да бъде само за реални земеделски производители, за тези които имат и съответни права на ползване на земята. Така ще се дисциплинира секторът и подпомагането ще бъде справедливо.

- Сектор "животновъдство", "растениевъдство" и "биологично земеделие" са част от вашите приоритети. Как ще усетят тези сектори подпомагането на държавата?

- И трите сектора от новия програмен период още от 2015 година ще получат значително по-високо подпомагане, отколкото в предходния период. Най-чувствителна подкрепа ще има биологичното производство. Над 200 млн. лв. са заложени в новия програмен период за биологичните производители на плодове и зеленчуци, като разпределение на 40% от пакета за обвързаното плащане. Тук ще вметна, че този сектор е безкрайно недоволен от това разпределение. Аз винаги съм била откровена в диалога с браншовите организации- те ще получат вместо 30 лв. на декар, както през миналата година,  тази година след обвързаното плащане, т. е. според плащането може да е догодина, те ще получат до 145 лв. на декар. И ако това не е чувствително по-висока подкрепа! Да, тя не е достатъчна, но това са възможностите, това е пакетът обвързана подкрепа. Животновъдството-  заедно с намаляващите тавани за националните доплащания и 60-те % от обвързаната подкрепа средното увеличение на глава животно на тяхното подпомагане ще е около 20%. Докато за сектор „плодове и зеленчуци“ , то ще е значително повече, пак казвам въпреки, че е недостатъчно. Заедно, конкретно за 2015 година, с намалението в много малък процент на средствата по Фонд Земеделие за подкрепа на сектора, приети с Бюджет 2015, ще ни позволи и националните средства като подпомагане да им запазим нивата и за 2015-та година.  

Темата с разпределението на обвързаната подкрепа като 13%-тен пакет от директните плащания е приключила. Това разпределение беше направено и подадено в ЕК на 31 юли 2014 година. По предложените 10 схеми в обхвата на директните плащания ние сме получили забележки по две от схемите. Едната е за т.нар. „малки фермери“, а другата е за разпределението на пакета от обвързана подкрепа за оранжерийните производители.  Философията и принципа на разпределение- 60% за животновъдството / 40 % за сектор „плодове и зеленчуци“ няма как от тук на сетне да бъде променен. Това е трябвало да бъде направено до 31 юли 2014 година, когато се е провел съответният дебат. До 31 декември ние отговаряхме единствено на бележките на Комисията.

За животновъдството може да е по-голям пакетът (60%),  като част от общия пакет, но ние следва да привнесем и подпомагането като средства на единица продукт. Аз пак казвам, в декар производителите на плодове ще получат вместо 30 лева, до миналата година, 140 лева. Да това е недостатъчно, но е една значителна крачка напред.

Най-голямото предизвикателство за нас в настоящата година е стартирането на кампанията за директни плащания на 1 март по новите правила, на правно основание. Ние като политика няма да отстъпим от правното основание. Ние подкрепихме промените в законодателството в тази посока като опозиция. Те бях приети по-предходния мандат на Орешарски.

Има недоверие от страна на земеделските производители, че ние ще отстъпим от правното основание, тъй като съществува риск по-малко площи да бъдат подпомогнати. Да, ние сме наясно, но едновременно с това тези отношения ще се дисциплинират и следващата година самите земеделски производители вече ще бъдат стимулирани да се споразумяват за правата на ползване, които имат със съответните договори, така че всеки да има основанието да получи съответните субсидии.    

 

Как върви диалогът с браншовите организации и ще има ли отворени мерки от ПРСР през тази година- научете в интервюто с министър Танева в agrotv.bg!