Местните инициативни групи ще са основен фактор в усвояването на средства от ЕС

Петър Петров, изпълнителен директор на Бизнес центъра в Свищов

- Г-н Петров, първите договори по подмярката за техническа помощ по “Лидер” бяха вече подписани. Не е ли късно тепърва да се започва разяснителна кампания?

- Никога не е късно, защото дори и при тези подписани вече договори една от целите е именно информиране. През първите две години ще върви широкомащабно информиране, тъй като този процес е доста сложен от гледна точка на разбирането на бъдещите бенефициенти и участници в него. Аз работя по “Лидер” от 2002 година, правили сме в някои общини пробни МИГ-ове и от тази гледна точка мога да ви кажа, че още доста време ще има нужда от информация. Колкото до стартиране на мерките, това е въпрос на времеви графици в министерството.

- Техническата помощ има ли някакви срокове и на базата на общия бюджет колко проекта могат да бъдат финансирани?

- Техническата помощ е само за информиране. В нея са включени 28 информационни семинара в областните центрове, две работни срещи за членовете на работната група по ос 4 към Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, шест информационни срещи за областните и регионалните структури на Министерството на земеделието и храните и на Разплащателна агенция, накрая ще има и една заключителна конференция за подхода “Лидер”, която ще бъде с много широко участие. Всички тези мероприятия ще се реализират от април, когато беше подписан договорът, до края на септември, а в началото на октомври вероятно ще бъде конференцията. Техническата помощ е паралелна и няма нищо общо с изпълнението на “Лидер” като кандидатстване и като изпълнение на проекти.
За подхода “Лидер” сигурно знаете, че кандидатстването за първата мярка беше до 19 септември миналата година, на 3 юни тази година бяха подписани 71 договора по подмярката за техническа помощ. Това, което трябва да се знае, е, че до септември вероятно ще има само още един кръг за техническа помощ.

- Кой ще може да кандидатства? Само отпадналите сега проекти ли?

- Не, разбира се - ще може да кандидатства всеки, който е готов с проект. Но, пак казвам, само още веднъж ще има такава възможност. Казано по друг начин - тези 71, които вече подписаха договори, плюс тези, които ще се класират през септември, ще са хората и общините, които ще прилагат подхода “Лидер” през 2010-2011 година.

- Подписан договор за техническа помощ автоматично ли ще означава създадена, регистрирана и работеща МИГ (Местна инициативна група)?

- Не. Има един период в този кръг от 1.5-1.9 месеца - това е мярка 432.1, която беше добавена допълнително в оперативната програма по идея на нашето министерство. Тя дава възможност потенциалните бъдещи бенефициенти - общини или неправителствени организации, да кандидатстват за техническа помощ за изграждане на МИГ-ове. Тези, които вече подписаха договори, и тези, които ще подпишат през септември, получават определено финансиране, за да извървят стъпките за създаване на МИГ - регистрация на МИГ и създаване на проект стратегия. След като това бъде изпълнено, документите се внасят в министерството за одобрение. Тоест бъдещата МИГ, създадена по техническата помощ, внася документите си в МЗХ. То има срок до 9 месеца за одобрение и за корекции за МИГ-а. Напълно възможно е някои от подписалите сега договори да не успеят да изпълнят напълно изискванията. Те просто отпадат.

- Но не връщат парите.

- Техническата помощ не изисква възстановяване на средствата. Но отсега може да се каже, че в тези 71 населени места най-вероятно ще има и такива, където ще трябва наново да се преправя стратегията.
Когато МЗХ одобри създадените неправителствени организации - МИГ - се сключва с тях договор за финансиране и оттам нататък МИГ-ът започва да финансира проекти на мястото, където работи.
Във времето това изглежда така - до средата на следващата година готовите новосъздадени МИГ-ове с цялата документация плюс стратегията, за която също има стъпки, които трябва да се извървят за направата й, като цялостен пакет документи се внася в МЗХ за одобрение. Най-рано в началото на 2011 година ще започне сключването на договори с МИГ-овете и те започват да изпълняват стратегията по места, тоест да дават пари на крайни бенефициенти. Плановият период, знаете, е до 2013 година, но проектите ще могат да се реализират още две години след това, тоест до 2015 година.

- Прави впечатление от първата група отпаднали проекти, че повечето са проекти на групи общини. Това означава ли, че се предпочитат проекти на отделни общини?

- Има законови изисквания, които нямат нещо общо с това дали проектът е на една или на повече общини. Има изискване за хомогенност на територия, но това може да са и съседни общини от две области - такъв проект има във вашата област - проектът на Левски и Летница. Министерството направи подробен анализ и оценка и на всички проекти, които не бяха одобрени, бяха дадени указания за причините. Още един пример - имахме два подадени проекта в противоречие с изискванията. Единият на общините Искър и Кнежа, другият - самостоятелен на Кнежа. Това е нарушение на процедурата, защото не може да има два МИГ-а на една територия. В този случай има недоглеждане при подготовката на проектите на място. Затова и единият проект не е одобрен. Така че има време до есента отново да се подготвят нови проекти или да се коригират тези и отново да се кандидатства.

- Оптимист ли сте по отношение на това, че вече стартиралите процедури ще продължат в положителна посока и от есента, когато ще има ново правителство и респективно ново ръководство на аграрното министерство?

- В случая процедурите са част от националната програма, която е част от рамковата конвенция между България и ЕС. МИГ-овете от 2008 година са задължителни, тоест подходът “Лидер” е задължителен за ЕС. В този ред на мисли смятам, че въпреки промените, които предстоят, няма основания да се смята, че начинът на работа по програмата ще се промени. Напротив - категорично това е начинът, по който трябва да се работи. Може би ще отнеме време на следващото правителство, ако е ново, да вникне в тематиката. Но в крайна сметка това е рамка, по която България работи от 2007 до 2013 година./posredniknews.com

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.