Милиони лева инвестира Гулянци по ПРСР в обновяване на селата в общината

Снимка:

Лъчезар Яков, кмет на община Гулянци

- Г-н Яков, Гулянци е една от четирите общини в България, която стана призьор в конкурса „Община на 2012“. Каква е причината да бъдете отличени?

- Община Гулянци беше отличена с първа награда в националния конкурс в категория „Обновяване и развитие на населените места“. Изпълнените дейности са по мярка 322 с проект за благоустройство за 8 площадни пространства в селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково. Проектът е изпълнен и очакваме финалните плащания. Площадите бяха доста занемарени. Нямаше средства, за да ги реновираме по-рано. А ни се искаше да поставим нови плочки, асфалтови настилки, да озеленим цветните алеи, да изградим детски площадки и го направихме благодарение на мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.

Имаме изпълнен още един проект за реконструкция и изграждане на улично осветление на 12 населени места в общината.

- Какво наложи това?

- Твърде големите разходи в осветителните тела заради разнородния им вид и трудното им обслужване беше основната причина. Освен всичко, това касае сигурността на хората в тъмната част на денонощието. Мисля, че постъпихме правилно и общината светна. Стойността на инвестицията е 1,5 млн. лв. Субсидията по мярката е на 100%. Проектът е изпълнен есента на 2011 г. и осветление има дори и в покрайнините на селата. Отделно в град Гулянци поставихме диодно парково осветление, което е доста по-икономично и ефектно и е с компютърно управление. Предходни години сме давали около 70 хил. лв. за поддръжка на улично осветление. След приключване на инвестицията то няма да ни струва и лев, защото осветителните тела имат гаранция 8 години и в този период няма да плащаме за ремонта и поддръжката им. Сами може да сметнете колко ще спести общината.

- С какви други проекти по ПРСР сте кандидатствали?

- По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ кандидатствахме в началото на 2010 г., а няколко месеца след това – през месец юни, подписахме и договора. По проекта има мониторингова програма. Пет години е поддръжката на горите. Стойността на проекта е 280 хил. лв. и обхваща около 300 дка земя, нископродуктивна и непредставляваща интерес за земеделски производители. При моите предшественици почти не е правено залесяване, а дървесната растителност не е неизчерпаем ресурс. Идеята е да залесим с бързорастящи видове.

Кандидатствахме и с проект при последното отваряне на мярка 321. Той е за подмяна на настилките и облагородяване на прилежащите пространства на два стадиона и изграждане на спортни площадки в някои от селата. Проектът е на стойност около 3 млн. евро. В период на изчакване сме за одобрение и на още един проект по същата мярка за реконструкция на 27 км път от четвъртокласната пътна мрежа, свързващ селата Дъбован и Загражден. Стойността на проекта е около 3 млн. евро.

През 2012 г. кандидатствахме заедно с неправителствена организация за доизграждане на Център за рехабилитация на възрастни хора. Стойността на инвестицията ще е за около 280 хил. лв.

Мерките по ПРСР са единственият вариант да бъдат направени по-значителни инвестиции по селата. Обновяването на населените места може би на този етап няма директен ефект, но неговата цел е да привлечем инвестиции, да мотивираме хората да се върнат, а за да стане това, най-малко трябва да създадем добри условия. Идеята ни впоследствие е да ремонтираме пътната инфраструктура на цялата община.

                                                                 интервю на Валери Станев

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар