Ще направим реорганизация в Селскостопанска академия

Снимка:

Доц. д-р Христо Бозуков, председател на Селскостопанска академия

- Доц. Бозуков, изненада ли ви предложението да оглавите Селскостопанската академия? Готов ли сте за този пост?

- Благодаря! Наистина се изненадах, когато преди месец ми бе предложено да застана начело на академията. Помислих си, че вероятно има по-кадърни хора от мен. А също и, че възрастта ми не е достатъчно зряла за този пост. Но после си казах: Който го е страх от мечки, да не ходи в гората! Имах време да свикна с мисълта, че ще съм начело на ССА, но едно е да мислиш, друго е да управляваш. Получих подкрепа от много колеги, което ме зарадва.

- Каква ще е първата ви задача?

- Тя ще е свързана с финансовите въпроси. Още отсега ще започна да работя за това от догодина бюджетът на академията да е на самостоятелен ред в бюджета на Министерството на земеделието и храните. В момента той не е обособен, а е към общата сметка на министерството. Когато станем финансово самостоятелни, ще знаем с какви средства разполагаме и как да харчим. До днес например имах информация, че заплатите в академията са осигурени само до края на септември. Научих, че всъщност не достигат пари за 4-те последни месеца. Но имам уверението на министъра, че ще помогне.

- Дори и ССА да има самостоятелен бюджет, това не означава, че той ще е достатъчен, нали?

- Наистина, трябва да помислим как да увеличаваме приходите. Вярно е, че науката е на първо място в нашата дейност, но все пак можем да работим за усвояване на повече средства по европейски проекти. И в момента има такива, както по програми, така и от Фонд “Научни изследвания”. Необходимо е да ги увеличим.

- С какво ще се заемете след като решите неотложните финансови проблеми?

- Ще направим реорганизация в академията. Трябва да стане възможна срещата на науката с бизнеса, с практиката. Тъй като съм работил в сферата на науката знам, че в България имаме постижения, имаме какво да дадем на българското селско стопанство. Необходима е обаче агресивна реклама на нашите изобретения и нашите успехи. Иска ми се да организираме периодично интелектуални борси, на които да запознаваме бизнеса с научните резултати, да предлагаме реална помощ на фермерите. Изобщо – да обвържем науката с практиката.

- Доц. Бозуков, как ще стимулирате научния възход при настоящата липса на финансов стимул за създателите на нови продукти? Известно е, че създаването на нови сортове, нови породи, нови технологии не се възнаграждава. Това не убива ли стимула?

- По закон авторите на нови продукти и сега би трябвало да получават 4 процента от приходите при продажби на техни изобретения. Но за съжаление няма система, която да отчита какви са продажбите и те наистина не получават нищо. Това също ще е една от задачите ми.