Смисълът на кооперативите е по-важен от финансирането им

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации

- Г-жо Боянова, знае ли се кога ще бъде отворен прием по мярка 9 от ПРСР за създаване на групи и организации на производители?

- За да бъде отворена мярка 9 по новата ПРСР, първо трябва да бъде написана Наредбата по нейното прилагане. По нея могат да кандидатстват юридически лица в зависимост от сектора и признати по реда на законодателството. Има три Наредби, определящи това – дали говорим за организация на производители, организация на производители на плодове и зеленчуци или организация на производители на мляко и млечни продукти, защото има разлика в правилата. Друго е, когато говорим за групи производители. По тази мярка освен всички изисквания за признаване, което се случва в МЗХ, се прилага и бизнес план, в който трябва да има изрично посочени за групата или организацията изисквания. В групата участват земеделски производители, минимум четирима. Организацията може да бъде сформирана от минимум шестима души, а ако ще произвеждат и преработват мляко, минимумът е петима.

- Каква е разликата между група и организация?

- Групата включва земеделски производители, минимум 4 на брой. Те събират усилията си, за да могат да направят своя бизнес още по-печеливш – да се погрижат заедно за маркетинга на продукцията и реализирането й на по-добри цени на крайния пазар. Групата се прави за конкретен земеделски продукт, било то производство на зърно, мляко, яйца, грозде, домати и т.н. За да бъде тази група юридическо лице, трябва да е сформирана по Търговския закон. Може да бъде регистрирана и по Закона за кооперациите. Много е важно да се прави разлика между кооператив и кооперация. Кооперативът или групата на производители могат да бъдат признати след подаване на заявление в МЗХ. Трябва да имат учредителен акт, да са посочени целите и къде ще реализират продукцията. Изискването е собствената продукция на членовете от групата, реализирана на пазара, да не е по-малко от 25 хил. лв.

- Защо трябва да се сдружават производителите в кооперативи, какви са ползите?

- Тук опираме до каква степен е доверието помежду ни. Кооперативът се създава, когато можем да докажем реализирана продукция до 50 хил. лв., да продаваме заедно, да си помагаме в производствената дейност. Ако ние без да влезем в организация печелим 100 единици, то като влезем в организация нашата печалба е 150 единици, очевидно има смисъл. При групата членовете са минимум четирима. Изискването е 25 хил. лв. от реализираната продукция през групата. Но трябва да преценим в кой район се намираме, кой е крайният ни пазар и може ли да осигурим продукция достатъчна като качество и количество и то навреме.

Кооперативът може да бъде много полезен. Може да закупим агротехника, за да работим земята, да получим помощ като гарант за кредит пред банката, също чрез кооператива могат да се закупуват на по-добри цени торове, ПРЗ. Навсякъде по света кооперирането носи пари. Не бива да се гледа на кооператива като на форма за сдружаване за постигане на социални цели. Тук говорим за бизнес. Мисля, че нашите земеделски производители, които са пазарноориентирани, биха проумели ползите от кооперирането и биха се насочили към него.

Автор: Диана Александрова