Стартиращи млади фермери могат да получат 25% надбавка на хектар

Снимка:

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации

- Г-жо Боянова, бихте разяснили новите моменти в ОСП до 2020 г., свързани с младите фермери?

- Стопани, регистрирани като млади фермери за 2014 г., ще могат да получат допълнително подпомагане по Първи стълб за следващия програмен период. Става дума за добавката към директното плащане на площ. Това са хора до 40-годишна възраст, които са решили да стартират собствен бизнес. За първи път директните плащания на площ могат да бъдат предоставени за стартиращи млади фермери и това означава, че те могат да получат 25% надбавка на хектар. Тези млади фермери трябва да са и ръководители на своето стопанство. Това е един допълнителен стимул за младите стопани да получават по директните плащания допълнително субсидия.

- Достатъчно ефективна ли беше мярка 112 за изтеклия период?

- Това е една от мерките, към която имаше голям интерес, което показва, че има много млади хора, които искат да се занимават със земеделие. Оттук нататък обаче едва в края на програмния период се поставиха все пак някакви критерии за подбор на младите фермери. Когато бях зам.-министър, предложихме да бъдат включени отделни критерии, така че да изберем най- ефективните печеливши проекти и в този смисъл смятам, че това имаше своя ефект. Но също така да не забравяме, че като първи програмен период имахме и доста грешки по прилагането на мярката. Може би не бяха достатъчно информирани младите земеделци. Не може само тях да виним, че не са подготвени. Ето администрацията особено напоследък дава доста разнопосочни сигнали. Така хората не могат да планират своя проект – ще има ли прием, няма ли да има, колко ще бъде размерът на помощта. В изминалия програмен период подкрепихме около 5 хил. млади стопани, сега предвидените средства са наполовина по-малко, което означава, че няма да бъде задоволен целият интерес. Трябва да се запазят критериите и да изберем най-ефективните. Препоръката на ЕК в тази посока е, а и не само по млад фермер, но и по останалите проекти, да се въведе такава селекция. Да, бюджетът и по другите мерки от Програмата е намален, но ние не бива да акцентираме на това колко са ни малко парите, въпросът е как ги ползваме и да получим по-голям ефект. Защото всеки може с пари, но с по-малко е доста по-интересен майсторлъкът докъде ще доведе.

 

интервю на Диана Александрова