Задължително е да променим Закона за ветеринарномедицинската дейност, за да бъдем в крак с останалите европейски страни

Снимка:

Д-р Йордан Войнов, изпълнителен директор на БАБХ

- Д-р Войнов, до момента Българският ветеринарен съюз отговаряше и гарантираше за професионалната работа на лекарите. С поправките в Закона за ветеринарномедицинската дейност това ще бъде извършвано от Българската агенция по безопасност на храните, което според БВС „ще доведе до хаос и допускане разпространението на зарази.“ Нещо повече - според съюза поправките в закона са скандални. Вашият коментар?

- Аз мисля, че тези поправки са закономерни с оглед на това, че за по-добрата работа по отношение профилактиката на животните следва да се промени досегашният закон, който е от времето на социализма. Ние сме единствената страна, която работи по такъв модел. И ако наистина той е за пример и е успешен, би следвало всички европейски страни да го копират от нас и да го приложат. Аз считам, че той е сбъркан и неработещ. Затова се наложи да се направят поправки, за да отпаднат участъците, за да може при имунопрофилактиката на животните всеки фермер сам да избира обслужващ лекар, както е във всички останали страни. Такова е и становището на комисията за защита на конкуренцията - че досега работещият модел е ограничаване на конкуренцията.

- С новия закон отнемат ли се правата на ветеринарните лекари или не?

- С поправките на закона не се отнемат правата на ветеринарните лекари, а се дава свобода на фермерите да избират кой да ги обслужва. Сегашният модел, с така наречените участъци - 1100 на брой, е един вид закрепостяване, тъй като лекарите се „спускат отгоре“, назначавайки се от БВС, който определя кой лекар да обслужва определен участък. По този начин се ограничава конкуренцията. Докато с поправките няма проблем фермер от Перник да сключи договор с ветеринарен лекар от Варна, който да го обслужва. Мисля, че по този начин законът дава повече свобода и равноправие на ветеринарните лекари, практикуващи в страната.

- Тоест, това, което казват от БВС, че законът ще им отнеме правата, не е така?

- Категорично не. Пак казвам- така даваме равноправие на всички хора, които имат право да практикуват като ветеринарни лекари, да са буквално на свободния пазар и фермерите да могат да си избират кой да ги обслужва.

- От БВС твърдят, че поправките в закона ще внесат хаос и ще доведат до разпространение на зарази. Нещо повече - прогнозират дори корупционни практики.

- Напротив, точно с тези промени целим да няма корупционни практики, които бяха допустими досега. Досега БАБХ закупуваше ушните марки за идентификацията на животните. Това са едни тежки процедури по отношение на закона за обществените поръчки. От друга страна, БАБХ заплащаше и за поставянето на самите ушни марки, тоест, за услугата, която я извършват лекарите от БВС. Така се харчат огромни държавни средства. Във всички страни в Европа фермерите закупуват ушните марки и те си носят отговорността. По отношение на хаоса от заразни заболявания нямаме притеснения. За пример мога да дам последното изключително опасно заболяване - шапа, което беше регистрирано на територията на страната и с което се преборихме успешно. Лекарите от БВС не участваха в справянето с това заболяване. Направиха го изцяло държавните лекари.

- Поправките гласят, че финансирането на изпълнението на държавната имунопрофилактична програма ще става от самите фермери. Защо се налага това?

- Това досега се правеше от БАБХ, което е в абсолютен противовес на всички закони. Тъй като не може БАБХ едновременно и да контролира, и да плаща за това нещо. Давам пример - все едно КАТ, който контролира пътищата, да заплаща за регистрацията на автомобили, застраховки и т.н. Това е недопустимо. Другото, което е важно - Брюксел смята, че по този начин страната ни оказва скрита държавна помощ на фермерите. Затова трябва да бъде регламентирано, че заплащането на този вид дейност става през фермерите. Когато е разписано, че става през тях, те от своя страна могат да кандидатстват за държавна помощ от ДФЗ. Доколко ми е известно от министър Найденов, в ДФЗ има заложени около 20 млн. лв. за подпомагане на тази вид дейност.

 -В закона са предвидени и промени по отношение на заплащането на екарисажите. Кой вече ще плаща за умрелите животни?

- Заплащането на екарисажите досега ставаше от БАБХ. Агенцията веднъж трябва да извършва контрол и второ - да заплаща за този вид дейност. Пак подчертавам- такъв модел никъде не съществува. Всеки е длъжен да заплаща за умряло животно на екарисажа. Аз за това давам пример, че държавата в този случай за едни е мащеха, а за други - майка. Защото предприятията в хранителната индустрия - месопреработвателни, млекопреработвателни предприятия, малки магазинчета, складове и т.н., всички те са задължени да имат договор с екарисаж и да си заплащат примерно за продукти, които са с изтекъл срок на годност, странични животински продукти и т.н. Докато за фермерите и за тези, които са с малък брой животни в задния си двор, както са хората по селата, досега заплащаше държавата. Сега с този нов закон искаме това нещо да го променим. Фермерите да сключват договор и да заплащат на екарисажите, а пък малките стопани, които отглеждат по едно-две животни, както и за безстопанствените животни, да отговаря съответната община. Сега, когато има сгазено на пътя животно - куче, кон, магаре, каквото и да било, се ангажира агенцията и данъкоплатецът. Тоест - аз и вие трябва да платим за унищожаването на това безстопанствено животно. А ние искаме общината, на чиято територия се е случило това нещо, да има сключен договор с екарисажа и да заплати за тази дейност. Общините имат ресурс, имат местни данъци и такси по отношение на животните и те най-добре могат да организират това нещо. Защото ние търпим критики от ЕК, че организацията ни по отношение извозването на безстопанствените животни и на тези, собственост на най-дребните фермери, към момента куца и България трябва да се справи с този казус.

- Ще имат ли общините средства за това? От БВС прогнозират, че страната ни ще се осее с трупове, тъй като хората ще изхвърлят умрелите животни в деретата, за да не плащат.

- Тук вече ще е ролята на контрола. Трябва да има контрол. Аз досега не съм видял в Европа изхвърлени трупове на животни, въпреки че там работят точно по този модел, който предлагаме да се въведе и у нас.

- От БВС определят закона като прокарване на чиновнически бизнес интереси? Как ще коментирате това?

- Досегашният закон беше направен и приет преди влизането ни в ЕС. Той е стар закон. Сега, вече като страна членка, ние трябва да сме в крак с останалите европейски страни. И пак казвам - ако нашият модел беше най-добрият, той да е заимстван и от другите страни. Заявявам най-отговорно, че към момента той е неработещ. И това налага задължително да променим този закон. Всъщност това го иска и ЕК. Ние сме в голямото европейско семейство и трябва да сме равноправни с останалите страни членки. Не може да работим по социалистически, както преди 30 години.

                                                         интервю на Светла Стефанова

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар