Етикет: закон
post-image
Новини Горско стопанство

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите, инж. Мирослав Маринов се срещна с жители на селата Голямо Буково, Кирово и Граничар по повод техен протест срещу сечта в района

Присъстващите граждани имаха възможност да видят възобновяването на гората чрез наличния подраст и да се убедят в доброто състояние на насажденията
post-image
Новини Институции

БАСЗЗ : Внесените промени в а за местните данъци и такси са пряко посегателство върху българските инвеститори и земеделски производители

В условия на пандемия, назряваща световна икономическа криза и слаба земеделска година това ще доведе до фалити и загуби за целия земеделски сектор, смятат от асоциацията
post-image
Новини Институции

опроект за изменение и допълнение на а за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) беше приет на второ четене днес

С промените отпадат всички изисквания за регистрация по член 137 от ЗВМД, касаещи а за устройство на територията
post-image
Новини Институции

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България във връзка с Рамковата директива за морска стратегия

Тази директива представлява първият одателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие