Наличието на вятър и добрата работа на местната и централната власт – това са стимулите за изграждането на ветроенергийни паркове

Снимка:

Цонко Цонев – кмет втори мандат на община Каварна, Добричка област

- Г-н Цонев, колко ветроенергийни парка са изградени на територията на община Каварна?

- Инвеститорите започнаха да идват в общината преди пет години. По-големите като АЕS, Mitsubishi са тук от 2005 г. и имат инсталирани мощности от общо над 180 мегавата. Изградени са и по-малки паркове - на италианска фирма, който работи до с. Свети Никола, имаме и няколко австрийски инвестиции, както и други по-малки от порядъка на 2 до 5 мегавата. Към системата има присъединени мощности от 210 мегавата.

- Какво привлича инвеститорите в община Каварна?

- Няколко са причините да идват тук големите фирми за производство на вятърна енергия. Първо - тук от много години се правят проучвания за вятъра. В началото беше необходима постоянна скорост на вятъра от 6 м/сек, за да е изгодна инвестицията и да донесе пари в период от 5-10 години. Сега с по-новите модели падна средната мощност на вятъра - турбините са по-леки, има реализирани по-нови идеи за изграждането на генераторите. От десетилетия се знае, че в Каварна е район с наличие на вятър. Второто важно условие е, че ние не стопирахме тези инвестиции. Някои от процедурите минават на гласуване през Общински съвет, следващата стъпка е през държавната администрация в лицето на Министерството на земеделието и храните, РИОСВ със съответните процедури. Така че ако обобщим - наличието на вятър, добрата работа на местната власт плюс централната власт, която не е създавала проблеми, са стимул за изграждането на ветроенергийни паркове. Така се получиха нещата, но за съжаление само при нас в Каварна.

- Община Каварна имаше ли трудности по отношение опазване на флората и фауната или пък на земеделските площи?

- Преди години природозащитните организации обжалваха Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), дори се стигаше до крайности. Инвеститорите се съобразиха с исканията на еколозите. Например от Mitsubishi за първи път в Европа монтираха два радара, които стопират директно целия парк, ако идва ято птици. Мисля, че американските инвеститори от AES също имат подобно съоръжение, т.е. прави се всичко, за да приемат еколозите проектите в нормални рамки. Сега, през настоящата година, когато работят двата проекта, няма нито една засегната птица. През миналата година еколози показаха снимка на един корморан и две врабчета в интернет. Замислете се обаче, колко птици убиват всеки ден автомобилите или самолетите.

Що се отнася до земеделието - посетил съм доста европейски държави и навсякъде перките са в нивите. В България реално генератори трудно могат да се поставят извън ниви, тъй като в пасища и мери е забранено, около населени места в радиус от 500 метра - също, остават нивите. Ако и там се забрани - остава съседна Румъния или някъде във въздуха. Никъде в Европа не съм чул или видял земеделски производители да са в конфликт със собствениците на ветрогенератори, дори някои от тях си дават земята и така печелят от наем. Има си достатъчно варианти за поставяне на съоръженията - в съвместни действия с общини, работа с частни земеделски стопани, акционерни дружества, в които се влиза чрез апортни включвания и т.н., въобще различни варианти. 

Аз мисля, че е добре, че раздвижихме алтернативните източници, които са на голяма почит в Европа. Радвам се, че намаляха обструкциите. Проблем и противоречие между изграждането на ветроенергийни паркове и Закона за земеделските земи на този етап няма. Проблем съществува единствено с НЕК. От пет години се планира изграждане на подстанция от с. Видно до гр. Добрич, която да транспортира енергията, но досега - нищо. В момента енергийните дружества не сключват договори за присъединяване, понеже няма мощности. Когато няма такъв договор за присъединяване, нито един инвеститор няма да даде парите си, тъй като те ще потънат в пясъка. Той няма гаранция, че произведената енергия ще бъде изкупена. В момента това е основният проблем. Ако изпуснем и малкото останали инвеститори, ще загубим милиарди, държавата ще изгуби милиарди. Ще изгубим и възможности за поставяне на генератори, които според мен са доста по-екологични от фотоволтаиците, тъй като земята под тях не може да се използва.

- Каква е процедурата, която трябва да спази един инвеститор, за да изгради вятърен парк?

- Всичко зависи от мегаватите. Едно от условията е Оценката на въздействието върху околната среда, която е задължителна дори за един мегават. Така че само там може да мине една година. Има и промяна на статута на земята, която също е бавна. В момента никой не може да каже за колко време може да мине процедурата.

- Има ли инвеститори, които са се отказали?

- Когато една европейска или световна банка има партньор, който ще прави генератори в България и чуе за период от 1 година или 6 месеца спиране на дадени проекти, просто банката казва - съжаляваме, в България няма да финансираме. Имахме такъв потенциален инвеститор, който се премести в Румъния. Там започна изграждането на голям парк от 120 мегавата.

- Какво показват вашите калкулации за приходите от такси и данъци в общината?

- С най-големите инвеститори имаме годишни договори, сключени още в началото. Ежегодно двете най-големи компании превеждат съответно 120 хиляди лева и 156 хил. лв. Стигали сме до 400 хил. лв. безвъзмездни помощи. Тази година очакваме около 300 хил. лв. такси. Така само от двата най-големи инвеститора в бюджета ще влязат общо 700 хил. лв. заедно с таксите. Въобще ползите са големи и това го виждат навсякъде в Европа, където чрез публично-частни партньорства се развиват регионите. Това са приходи от екологична енергия, които подпомагат социалните дейности в общината.

- Други инвеститорски намерения?

- Към региона проявява интерес голяма гръцка фирма с мащабен проект. Предвижда се инсталиране на мощности от 18 мегавата край с. Могилище. Всички световни лидери за производство на вятърна енергия са при нас. Ако не бяхме развили алтернативните източници, в момента община Каварна щеше да е в бедствие. Само от земеделски дейности или само от туризъм приходите не са достатъчни. Хубавото е, че големите енергийни компании имат социални програми. Искат да печелят, но оставят и част от парите си тук.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар