1. Начало
  2. Интервюта
  3. Инвестиции
  4. Зоните по НАТУРА 2000 се разширяват с поисканото от България изменение на ПРСР

Зоните по НАТУРА 2000 се разширяват с поисканото от България изменение на ПРСР

Снимка:

Елена Иванова, началник отдел „Конкурентоспособност, селски райони и компенсаторни плащания“ в Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

- Г-жо Иванова, в средата на март т.г. МЗХ изпрати ново искане за промяна в ПРСР до Еврокомисията, в каква посока са исканията?

- Да, на 12 март беше изпратено официално десетото предложение за изменение на ПРСР, като основните изменения са свързани с прилагане на две от компенсаторните мерки, а именно мярка 213 – плащания по НАТУРА 2000 и мярка 214 – Агроекологични плащания.

- Какви са предложените промени?

- С предложеното изменение на Програмата се въвеждат нови 12 зони по НАТУРА 2000, които могат да бъдат компенсирани по ПРСР, тоест земеделски стопани, които извършват своята земеделска дейност в тези зони и спазват забраните, които са разписани в заповедите на Министерството на околната среда и водите, имат възможност да получават компенсаторни плащания за това. Съотвeтно в рамките на тазгодишната кампания, която стартира от началото на месец март за директните плащания, земеделските стопани имат възможност да отбелязват в своите заявления за подпомагане и всяка една от тези нови 12 зони.

Другото основно изменение, което е много важно е, че до тази година, до стартирането на настоящата кампания, нямаше възможност да се комбинират плащания по мярка 213 и по мярка 214, тоест земеделските стопани нямаха възможност да заявяват една и съща площ за подпомагане по двете мерки. Направихме предложение в обхвата на подмярката за въвеждане на сеитбообращение земеделските стопани да имат възможност да получават и плащане, ако тяхната земя попада в зона по НАТУРА 2000, т.е. да имат възможност да получат компенсаторни плащания и по двете мерки за една и съща площ. Това е изключение, което беше направено, тъй като се установи, че няма припокриване на забраните, които земеделските стопани следва да изпълняват по двете мерки – по НАТУРА 2000 и по Агроекология. Смятам, че това е едно допълнително облекчение за тях и допълнително предоставена възможност за увеличаване размера на компенсаторните плащания.

Също така с предложените промени на ПРСР се предвижда разширяване на обхвата на направлението „Традиционни практики за сезонна паша на животните“ или така наречения пасторализъм. Досега мярката се прилагаше пилотно на територията на два национални парка – „Пирин“ и „Централен Балкан“. Сега, от тази година, мярката вече се прилага и на територията на Национален парк „Рила“. Плащането достига до 200 евро на животинска единица.

- Какви са целите и измененията относно мярка 214 в направление Опазване на застрашените от изчезване редки местни породи?

- Разшири се списъкът на застрашените от изчезване местни породи животни чрез включването на още 7 допълнителни породи, по предложение съответно на развъдните организации и асоциациите на животновъдите. Включиха се българското родопско говедо, българската бяла млечна коза, тънкорунна овца, тракийска тънкорунна овца, дунавска бяла свиня. Отново плащането там е в размер до 200 евро на животинска единица.

интервю на Светла Стефанова

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.