Етикет: Натура 2000
post-image
Новини Екология

РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ спряха дейности по почистване на река Вит

Издадена е Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на областния управител на Област Ловеч
post-image
Новини Околна среда

МОСВ започна изпълнението на проект „Знания за

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на населението и на капацитета и приноса на заинтересованите страни за европейската екологична мрежа