Етикет: Натура 2000
post-image
Новини Биологично земеделие

Какво трябва да знаят земеделците за агробизнеса в защитени райони?

Уебинарът „Селско стопанство в - възможности и правила“ е с финансовата подкрепа на Програма Life на Европейския съюз, и се изпълнява от сдружение "Зелени Балкани"
post-image
Новини Околна среда

Европейската комисия иска от България да ускори прилагането на законодателството за опазване на природата

В зоните по „“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните
post-image
Новини Околна среда

С посещение на две защитени зони от бе дадено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас
post-image
Новини Екология

РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ спряха дейности по почистване на река Вит

Издадена е Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на областния управител на Област Ловеч