Етикет: Натура 2000
post-image
Новини Околна среда

МОСВ започна изпълнението на проект „Знания за

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на населението и на капацитета и приноса на заинтересованите страни за европейската екологична мрежа