1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП - научи повече
  4. Подобрява се достъпът на фермерите до консултантски услуги

Подобрява се достъпът на фермерите до консултантски услуги

Надяваме се да увеличим броя на желаещите да кандидатстват по ПРСР, заяви Димитър Ванев, главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория“ към НССЗ

 

 - Г-н Ванев, заместник-министърът на МЗХГ Георги Събев и изп. директор на Националната служба за съвети в земеделието Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. Той се финансира по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР и е на стойност близо 11 млн. лева. Проектът предвижда разкриването на 28 мобилни общински центрове към НССЗ. Каква е идеята?

Когато е изготвяна Програмата за развитие на селските райони за настоящия програмен период, беше установено, че достъпът на част от фермерите до консултански услуги е затруднен, тъй като офисите на НССЗ са разположени в големите областни градове. Дори и да посещават общините, все пак достъпът е ограничен и беше решено в ПРСР да се включи специална мярка за създаване на мобилни общински офиси към Национална служба за съвети в земеделието. Тази подмярка беше одобрена от Европейската комисия и в началото на тази година се проведе прием на проектни предложения и проектното предложение на НССЗ беше одобрено от МЗХГ.

Основната идея е колкото може повече фермери да имат лесен достъп до съвети, консултации, до информация, която им е необходима, за да развиват и укрепват своите земеделски стопанства, особено малките и тази подмярка е към Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства и основният фокус на общинските офиси е насочен именно към малките земеделски стопанства, но разбира се – и всички останали, които са в тези райони, също ще могат да получават съветнически услуги.

 - Кога ще бъдат разкрити и на какъв принцип ще работят?

Точна дата още не може да се каже, тъй като е необходимо да се проведат обществени поръчки, с които да бъде закупена необходимата техника и оборудване за офисите. Необходимо е да бъде проведен конкурс за набиране на експерти, които ще работят в тези офиси. Предвидено е във всеки офис да работят по двама експерти, като разходите за техните възнаграждения ще се покриват от програмата.

Иначе самите офиси като местоположение са определени. Голяма част от тях са предоставени от самите общини и по тази гледна точка нямаме проблеми. Надяваме се до няколко месеца да приемем първите желаещи да ползват тези консултантски услуги.

 - Конкретно какви услуги ще се предлагат?

Услугите, които планираме да предоставят нашите общински офиси, ще бъдат на първо място предоставяне на съвети и консултации по мерките от ПРСР, които ще бъдат отворени оттук нататък, за новия програмен период. Също ще може на малките стопанства да се предоставят съвети по отношение на регистрации, по отношение на технология за отглеждане на различни култури. Ще се организират информационни събития от тези общински офиси. Те ще имат седалище в една община, но те реално почти всеки ден ще посещават и други населени места, тъй като един мобилен общински офис покрива в повечето случаи няколко съседни общини.

 - Какъв ще е краткосрочният и дългосрочният ефект?

Надяваме се да увеличим броя на желаещите да кандидатстват по подмерките по ПРСР и особено тези, които са насочени към малките стопанства, като подмярка 6.3.

Другото важно е да намерим повече фермери, които желаят да бъдат обучавани в различните курсове, които се организират от НССЗ, а и от други организации.

Дългосрочният ефект ще е, че фермерите ще разберат, че близо до тях има съветник, който може да им помогне. Така че, дългосрочния ефект ще бъде постигане на една устойчивост по отношение на постоянен поток от информация и знания към фермерите.

 - Не сме ли закъснели с тази инициатива?

Специално за тази подмярка, тя си беше планирана за тази година. Дори и да има някакво закъснение, то ще бъде наваксано, тъй като може би сега е моментът да бъдат създадени тези офиси, когато стартира новият програмен период. В него ще има доста новости, които ще са важни за фермерите. Един от акцентите в новия програмен период ще бъде трансфер на знания и иновации в земеделието. Благодарение на тези офиси ще има плавен преход от настоящия към новия програмен период.

 - Каква ще е ролята на Национална служба за съвети в земеделието в новата ОСП?

В Националния стратегически план ще бъдат определени конкретните средства и мерките, по които НССЗ ще може да участва. Разбира се, със сигурност ще участваме в мерките, които са насочени в трансфера на знания. Т.е., в интервенциите за предоставяне на съвети и консултации. В интервенциите, които са за обучения, със сигурност акцентът в нашата работа ще продължат да бъдат малките стопани и младите фермери и се предполага, че след като те са приоритет на европейско ниво, ще бъде осигурен необходимият бюджет за тази дейност на НССЗ.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.