Дори и малките проекти могат да доведат до едно добро развитие

Димитрина Проданова, изп. директор на МИГ Белене-Никопол

 

Г-жо Проданова, какво население обхваща МИГ- Белене-Никопол и кога е създаден?

Обхваща около 15 000 жители на двете общини. МИГ-ът беше създаден през 2016 година, като подписахме договор за изпълнение на стратегия в началото на 2017 година.

- С какви проекти кандидатствате?

В момента МИГ Белене-Никопол кандидатства по три програми. Ние сме многофондова стратегия - ОП „Иновации и конкурентоспособност, ПРСР и ОП „Околна среда“. Най-голям интерес има към мерките по ПРСР. По останалите програми има по една мярка, но за сериозен финансов ресурс. 

- Какви са Вашите очаквания след реализиране на проектите? Как ще се промени животът на жителите от двете общини?

Основната задача на МИГ-овете в България е да можем с този финансов ресурс, който е заделен за конкретната територия, да помогнем на нашите бенефициенти да го усвоят и след това да отчетат добри резултати. Като цяло да се получи ефект на повишаване на благосъстоянието на цялата територия. Това са селски райони, които са по-слабо развити. Ние сме в северозападния край, който е най-слабо развит в цялата страна и в ЕС. Много важно е да успеем да доведем тези средства до нашите бенефициенти.

- Какви са проектите от ПРСР?

Проектите най-вече са за техника. В малките райони иновациите идват, след като вече се развие едно стопанство. При нас земеделските производители имат желание да подобрят условията, в които работят, чрез закупуване на нова техника.

- Как си сътрудничите с МИГ-овете от България и Европа?

С колегите в цялата страна имаме прекрасни отношения. Ние сме по-нов МИГ, но в нито един момент, когато ми се е налагало да получа помощ от колеги, не съм получавала отказ. Изключително колегиални и добронамерени отношения има между Местните инициативни групи. По отношение на международното сътрудничество, МИГ- Белене-Никопол подаде и спечели подготвителен проект по подмярка 19.3 от ПРСР. Като резултат имаме разработени 3 големи проекта, в които сме или водещ партньор, или партньор. Дори и малките проекти могат да доведат до едно добро развитие с подходящите партньори.

- За какво са тези големи проекти?

Проектите са за териториален маркетинг, промотиране на местни продукти и забележителности.

Интервю на Светлозара Димитрова

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.