1. Начало
  2. Интервюта
  3. Пчеларство
  4. Отпускаме кредити само за одобрени проекти по мярка Д от пчеларската програма

Отпускаме кредити само за одобрени проекти по мярка Д от пчеларската програма

Снимка:

Иван Капитанов, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

- Г-н Капитанов, мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Общността“ ще бъде отворена за прием на 16 януари 2012 г. ДФЗ ще предоставя кредити на бенефициентите по нея. Представете накратко схемата.

- ДФ „Земеделие“ ще предоставя инвестиционни кредити за реализиране на одобрени проекти по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Общността”, Сектор 1 „Закупуване на нови кошери”, Сектор 2 „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и Сектор 3 „Разходи покупка и подмяна на пчелни майки”.

Тези, които могат да кандидатстват по схемата за кредитиране, трябва да са с одобрени заявления за подпомагане и сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Д от НПП. Кредитите ще се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процент от 6% на годишна база. Максималният размер на кредита е до 75% от размера на одобрените разходи по проекта. Изисква се собствено участие от минимум 25%, което трябва да бъде доказано при кандидатстването за кредит. Погасяването на кредита и дължимите лихви и такса за обслужване ще се осъществяват еднократно чрез прихващане от одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по мярка Д от НПП. За гарантиране погасяването на кредита ще се изискват съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед, авалиран от трето лице, в полза на Фонда.

Кандидатстването за кредит ще се осъществява с подаване на заявление в Областната дирекция на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП.

- Кои други мерки ще отворите през януари?

- От 16 януари 2012 година в областните структури на Фонда ще започне и прием на заявления и по:

Мярка Б „Борба срещу вароатозата”, сектор Сектор 1 „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители” и Сектор 2 „ Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата” и мярка C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”, Сектор 1 „Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед”.

- А кои мерки от пчеларската програма бяха отворени в края на 2011 г.?

 - Със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” на 20.12.2011 г. беше отворен прием на заявления за подпомагане по следните мерки:

1.    Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” – бюджет 401 462.99 лв.
•    Дейност 1 - Разработване на единна програма и методика за обучаване на обучаващи и обучение на обучители - квалификация и преквалификация на кадрите, Сектор 2 - Обучение на обучаващи – бюджет 113 456.93 лв.;
•    Дейност 2 - Разработване на добри пчеларски практики, Сектор 2 - Прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за Добрите пчеларски практики – бюджет 122 184.39 лв.;
•    Дейност 3 - Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин, Сектор 1 - Популяризиране на биологични пчелни продукти и Сектор 2 - Популяризиране на пчелните продукти – бюджет 165 821.67 лв.
2.    Мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” – бюджет 196 367.76 лв.

Допустимите кандидати по мярка А са браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като ЮЛНЦ, а по сектор 1 на дейност III на мярката - сдружения на пчелари, свързани с биологичното пчеларство, регистрирани като ЮЛНЦ, подкрепящи и подпомагащи развиване на биологично пчеларство.

Допустимите кандидати по мярка Е са университети и висши учебни заведения, в които се преподава пчеларство, научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството.
По кои мерки беше преустановен приемът и защо?

По мярка А „Техническа помощ”, Дейност 1, сектор 2 - Обучение на обучители и Мярка А, Дейност 3, сектор 2 - Популяризиране на пчелните продукти в края на декември беше изчерпан бюджетът и в изпълнение на условията на програмата беше преустановен и приемът по тези мерки.

Продължава приемът по мярка А „Техническа помощ”, Дейност 2, сектор 2 - Прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за Добрите пчеларски практики, мярка А, дейност 3, сектор 1 - Популяризиране на биологични пчелни продукти и мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти”.

 - С какво втората тригодишна Национална програма по пчеларство (2011-2013 г.) ще бъде полезна за бранша?

- Тя е с почти 3 пъти по-висок бюджет (близо 20 млн. лева) от програмата за предходния тригодишен период и предвижда прилагането на нови мерки за подпомагане на пчеларите в България, насочени основно към повишаване на квалификацията на заетите в сектора, разработване на добри практики в пчеларството и популяризиране на българските пчелни продукти.

През първата година на втория тригодишен период се запазва тенденцията на висока усвояемост на средствата по програмата – 70% от предвидения бюджет за финансовата година. През 2011 г. на българските пчелари е изплатена финансова помощ в размер на 4 615 703 лв.

Програмата се утвърждава като най-предпочитан източник за финансиране на дейността на българските пчелари поради ниските разходи по подготовката на инвестиционните проекти и кратките срокове за обработка на заявленията и получаване на финансова помощ.

                                                               Интервю на Светла Стефанова

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.