Над 2 000 кг/дка царевица е постижима задача

Снимка:

Проф Тоньо Тонев, ръководител катедра “Земеделие и хербология“ в АУ Пловдив

- Проф. Тонев, от години работите по проекта „Царевицата- царица на полето“. Разкажете ни за изведените опити в културата тази година и за партньорството си с поредната фирма в областта на растителната защита.

- Проектът датира от 7 години, представяйки различни варианти на опити с широка гама хибриди, различни варианти на напояване и минерално торене, и най-вече- различни средства за борба с плевелната растителност. В този смисъл се касае за една не интензивна, а бих казал- супер интензивна технология на отглеждане, при която съчетаваме факторите на добива по един оптимален начин за да постигнем максимален икономически ефект. Касае се за прилагането на гъстота на посева в порядъка на около 9 хиляди реколтни растения, залагането на късни хибриди по групата на ФАО...Това са все интензивни фактори, които гарантират висок и стабилен добив, и оттам- икономическите ползи за производителите.

- В изпълнение на дейностите по проекта Аграрният университет си партнира с водещи в сектора фирми. Кой е партньорът ви за тази година?

2016-та е година на партньорство с фирма Суммит Агро, което притича в две направления. От една страна всички минерални торове, които използваме на полетата по проекта, са на Суммит Агро, както и всички хербицидни препарати по приложената технология също са техни продукти. Използваме както почвени, така и вегетационни хербициди, за да обхванем целия спектър от плевели. Защото се касае за полета със силно заплевеляване с балур, на които продукта Нишин 4 ОД в доза 120 мл/дка дава отличен хербициден ефект. При смесено заплевеляване с широколистни видове, Флуростар 200 е хербицидът, който допълва като спектър на действие, и е решение срещу някои плевели, при които  Нишин 4 ОД е с незадоволително действие. Така че съвместната им употреба в една цялостна технология, особено пък в случаите, когато се налага те да бъдат съчетани с почвен хербицид на база Пендиметалин, нещата стават изключително сериозни, защото се гарантира целия спектър и то в най-ранни фази от развитието на културата, полето да бъде опазено от плевели и да се реализират високи и стабилни стопански резултати.

Освен това в парцелни опити изпитваме почвено внасяне на различни нови продукти, които от 2017 г ще бъдат на българския пазар. Това са Клик Дуо, Клик Комби, Бисмарк- все продукти, които могат със своето хербицидно действие да гарантират на производителите в бъдеще  добри стопански резултати.

- Как бяха организирани вариантите на парцелките?

- Приложихме класическа форма на залагане на опитите. Вариантите са 12, в 4 повторения, с големина на работната парцелка 28 кв.м., с типични за страната и царевичната култура плевели, които дават основание да твърдим, че изводите ни са абсолютно коректни.

За щастие пролетта на 2016-та беше влажна, което гарантира на всички почвени хербициди много добър ефект. И в този смисъл аз съм един от най-големите подръжници за употребата на почвени хербициди в условията на нормално овлажняване, и съм сред най-големите противници в случаи на трайно засушаване да се използват почвени хербициди. Така че стопаните са тези, които ще вземат правилните управленски  решения за избора на препарат и срока на неговото прилагане с оглед да получат максимално добри резултати в производството си.

- Като споменавате резултати, какви са максималните добиви, които могат да се получат от царевица при поливни условия?

В годините ние сме изпитвали разнообразие от варианти с различни като ранозрелост  хибриди и с различни гъстоти. Несъмнено най-късните хибириди са с най- висок потенциал за добив. Оттам нататък започват факторите, които са обект на изпитване- гъстоти, торови норми... Когато те са оптимизирани, добиви над 1 500, 1 800 са повече от достижими. Достигали сме до 2 070 кг/дка при някои от хибридите – това са рекордните резултати, които сме получили. Някой би възразил, че това не е таванът на културата. Да, в никакъв случай. Но ние сме в Тракийската низина, на място, където по време на цъфтежа на царевицата понякога духат толкова горещи ветрове, все едно въздухът излиза от калорифер. Толкова ниска въздушна влажност във всички случаи е фактор, който ние не можем да преодолеем или да контролираме. Така че тази технология на отглеждане и поливане гарантира устойчиви и добри икономически резултати. Разбира се, решаваща е и изкупната цена за всяка година. Но при всички случаи при тази технология производителите на царевица при капково напояване ще бъдат на печалба. А когато цените са много добри, ще бъдат на много голяма печалба. Убеден съм, че когато капковото напояване се програмира по един правилен начин, то може да донесе много големи икономически ползи на производителите.

Автор: Валери Станев

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.