Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа провежда безплатни курсове за фермери

Снимка:

Светлана Калапишева, директор на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа

 -Г-жо Калапишева, представете ни учебното заведение, което Вие ръководите.

- Училището е създадено през 1907 г. и вече 104 години обучава и възпитава кадри в областта на земеделието. В момента в гимназията има 360 ученици в специалностите: Растителна защита и агрохимия, Механизация на селското стопанство, Земеделско стопанство с професия икономист, и в задочна форма – специалността Фермер. Освен това ние обучаваме и за четвърта степен на професионална квалификация след средно образование колежанска форма по специалност Управление на растениевъдни и животновъдни ферми. Работим и по много проекти. Единият от тях е за обучение на земеделски производители по мярка 111. Тя е много полезна, защото земеделието ни става все по-модерно и фермерите имат нужда от нови знания и умения, които да прилагат в развитието на своите стопанства. По тази мярка решихме да кандидатстваме заедно с екипа от нашите учители по специални предмети, тъй като намерението ни е в бъдеще да обучаваме хора, занимаващи се със земеделие.

За първи път кандидатствахме по мярка 111 през октомври 2008 г. Проектът ни беше одобрен през ноември 2010 г. На 3-ти ноември подписахме договор. След това кандидатствахме още веднъж по мярка 111 и на 18 май подписахме друг договор по още един проект, който предстои да реализираме през следващата година.

- Какви са изискванията към Вашата гимназия, за да бъде одобрена за участие по тази мярка?

- За да може да се участва с проект по мярка 111, първо трябва да се разполага с екип от специалисти, които могат да преподават и да разработят качествени учебни програми, които после да се използват в процеса на обучението. Оттам нататък е необходима подходяща материална база. Нашето училище разполага с такава. Както за теоритично, така и за практическо обучение. За част от практиката ползваме и стопанствата на частни земеделски фирми, с които имаме сключени договори.

- Представете ни първия проект, който реализирате в момента.

- В него имаме разработени три курса по 150 часа в няколко направления: Екологично животновъдство, Екологично управление на земите, и като трета тема – Съвременни технически средства за устойчиво земеделие. Проектът е на стойност 50 хил. лв. С тях обезпечаваме обучението, пътните разходи, работното облекло и храненето на курсистите.

Обучението стартирахме на 4 юни с животновъдната тема, а на 6 юни започнахме курса за устойчиво и екологично управление на земите.

- Какви документи трябва да представят желаещите да се включат в едно такова обучение?

-  За да се запише на курс по мярка 111, всеки кандидат трябва да разполага с картон за регистрация като земеделски производител. Ако има одобрено заявление за подпомагане по някоя от мерките на ПРСР, трябва да представи и договора по този проект.

- Колко души са включени в проекта, който изпълнявате?

- Имаме заложени три групи по 20 човека. В момента обучаваме две от тях – общо 40 курсисти. От август предстои обучението на третата ни група, която също е от 20 души. Интересът е много голям. Желаещите, които са подали заявления, са много повече от бройката, която сме заложили.

- За кои земеделски стопани обучението е задължително и вие ги записвате с приоритет?

- С приоритет записваме земеделски производители, които имат спечелени проекти по мерките 112, 141 и 241. Имаме много такива курсисти. Всички те са доволни, защото придобиват знания за управление на своите стопанства. В темите има включени 30 задължителни часа по управление на земеделското стопанство и по екология.

- Основно от каква информация се нуждаят фермерите, за да бъдат по-уверени и по-успешни?

- На първо място – от информация за възможностите, които имат за кандидатстване по различни програми и проекти, нуждаят се и от помощ при подготвянето на тези документи, както и да получат повече знания в областта на земеделието.

- Как сте организирали обучението?

- Тъй като това са хора, занимаващи се с животновъдство и земеделие, погрижили сме се те да могат да развиват дейността си успоредно с обучението. То е в рамките на 6 учебни часа на ден – от 13:30 до 18:30 ч., за да имат време фермерите до обяд за преките си задължения в стопанствата. По-голямата част от курсистите в едната група са от гр. Кнежа. Във втората група са предимно млади фермери от Плевенско, Врачанско и Червен бряг, които са с проекти по мярка 112 и имат задължение до третата година да преминат такъв курс на обучение.

- В какво точно се състои практическата подготовка, която също е включена в обучението?

- Тя е по учебната програма, която сме подготвили. Една част от подготовката реализираме в училище, а друга – в земеделска кооперация „Зора”, с която имаме сключен договор. Обучението по мярка 111 приключва с издаване на Удостоверение по образец по Наредба 23 на МЗХ. С този документ фермерите могат да кандидатстват по различни програми и проекти.

- Разкажете ни в аванс и за втория проект, който сте спечелили по мярка 111.

- По втория проект, който ни предстои да реализираме, имаме одобрено подпомагане за информационни дейности на стойност 4 хил. лв. и финансиране на 30 и 150-часови курсове на обща стойност 192 хил. лв. Дейностите по проекта ще реализираме следващата година. Темите са отново в областта на растениевъдството, животновъдството и механизацията на селското стопанство. По този втори проект предстои да обучим повече от 100 човека. Проведохме вече информационна кампания чрез местното радио в Кнежа, разлепихме и много обяви. Вече имаме подадени заявления и по този нов проект, което означава, че усилията ни си струват.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.