1. Начало
  2. Интервюта
  3. Селекция
  4. Коректното регистриране на животните е изцяло и само в интерес на техните стопани

Коректното регистриране на животните е изцяло и само в интерес на техните стопани

д-р Йордан Войнов - генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба

- Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов определи новата Интегрирана информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните на НВМС, при представянето й край Чепинци, като най-модерната в Европа. Кое я характеризира като такава?

- Тя действително е най-модерната в Европа и това беше потвърдено от последната мисия на Европейския съюз, която посети България. Системата е изключително сложна, тъй като в нея се съхраняват данни за всички животни, тяхната регистрация и идентификация, за собствениците, гледачите, официалните и частнопрактикуващите лекари, които ги наблюдават. В системата се регистрират и транспортните средства за превоз на животни, търговците на животни, лицензираните ветеринарномедицински продукти и др. Ветеринарните лекари, които обслужват дадена ферма, въвеждат информация за всички предприети мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Въз основа на въведените данни могат да се проследят всички клинични и диагностични прегледи, на които е било подложено дадено животно и с какви ветеринарномедицински продукти е било третирано. Дори за нас - хората, цялата тази информация се обработва в отделни информационни системи на различни институции като системата на НЗОК, ЕСГРАОН и т.н.

- Как кореспондира наличието й с контрола на храните, които ще се продават директно от фермата след приемането на Наредбата за директните продажби, очаквана с нетърпание от мнозина производители на животинска продукция?

- Здравният статус на животните е от огромно значение за безопасността на храната на нашата маса. Затова за нас е важно животните да са идентифицирани и регистрирани. Ако това е така, здравният им статус подлежи на пълен контрол от страна на ветеринарните лекари и информацията за него се съдържа в информационната система. Така може да се извърши пълна проследяемост „от фермата до масата", ако се установи, че даден продукт е опасен за здравето на хората. Важно е обаче и информацията, която се подава от стопаните, да е точна и актуална. Фермерите, които ще предлагат продукцията си директно на потребителите, ще бъдат контролирани от Държавния ветеринарно-санитарен контрол освен като производители на суровина, така и в качеството им на преработватели и търговци на готови продукти.

- Как ще се осъществява пълната обратна проследяемост и как ще се установява дали даден проблем с некачествено месо или колбас е при производителя или при преработвателя?

- Пълна обратна проследяемост имаше и досега. Новата информационна система ще я улесни с това, че дава възможност за по-подробни справки за здравния статус на животното, за ветеринарномедицинските продукти, с които е третирано, за транспорта, с който се превозва и др.

Всеки продукт от животински произход, който се предлага в търговската мрежа, трябва да е етикетиран, включително с информация за производителя и с номера на партидата. При проверката в предприятието официалният контрол може да установи кой е доставчикът на суровината, вложена във всяка партида продукт. Чрез доставчика се стига до производителя на суровината - т.е. фермата, в която е отглеждано животното. Така може да се проследи неговият здравен статус и да се установи дали причината за наличие на даден патоген е в отглеждането на животното, неправилното му третиране с продукт и т.н.

- Колко животни са влезли в системата от деня на нейната акредитация?

- Системата заработи в края на месец март 2010 г. Около 3 438 700 са регистрираните към момента животни в нея. От тях около 868 700 са едрите преживни животни, а около 2 570 000 са дребните преживни животни. Само за една от седмиците след въвеждането й в действие в системата са направени средно дневно по 25 800 записа, като от тях 20 800 са свързани с животни и обекти.

- Ще изчезнат ли вече т.нар. „виртуални стада"?

- Всеки животновъден обект в страната трябва да е вписан в информационната система, а всички животни - да са идентифицирани с ушни марки или чипове. Системата ще даде възможност за по-добра проследяемост на движението на животните. Решението на проблема с „виртуалните стада" е в ръцете на самите стопани. Отново искам да подчертая, че информационната система, колкото и модерна да е тя, няма да работи добре, ако фермерите не предоставят на обслужващите ги ветеринарни лекари актуална информация за състоянието и движението на животните в обектите.

- При стопаните на кои видове домашни животни срещнахте най-голяма трудност с тяхното вкарване в системата?

- Данните за животните бяха прехвърлени от старата в новата система на НВМС и актуализацията им продължава. Предстои регистрация на еднокопитните животни и кучетата, което ще бъде продължителен и по-труден процес, тъй като се прави за първи път у нас. Регистрацията, особено на кучетата, е много важнa, тъй като ще позволи да се засили контрола върху популацията на кучетата и върху това дали собствениците изпълняват задълженията си като стопани на домашни любимци.

- Какво печелят животновъдите със стриктното и бързо идентифициране на отглеждания от тях добитък?

- Актуалността и достоверността на данните в информационната система зависи най-вече от животновъдите. Основното предимство е, че ако техните животни са идентифицирани и регистрирани, стопаните ще получават субсидиите си безпроблемно. Така ще отпадне проблемът с разминаването на реалния брой животни, броя животни, с които се кандидатства за субсидии и този в системата. Хората трябва да разберат, че да регистрират коректно животните е изцяло и само в техен интерес.

- Какви злоупотреби от страна на стопаните открихте при изграждането на идентификационната система?

- Не може да става въпрос толкова за злоупотреби, колкото за неизчистени записи за близо 6 млн. животни. Записите са трупани с години. Никой обаче не е получавал субсидии за тези животни, тъй като имаше множество проверки на място от страна на официалния контрол. За разлика от тези несъответствия, злоупотреби имаме, когато се придвижват животни без ветеринарномедицински документи, както и немаркиране на животни в сроковете, определени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

- Как действа системата при регистрация и борба с възникнала заразна болест при домашните животни на територията на страната?

- Чрез данните в системата може да се наблюдава разпространението на определени заболявания у нас. „ВетИС" позволява да бъдат въвеждани координатите на регистрираните животновъдни обекти чрез GPS устройства и да се визуализира точното им местонахождение чрез картите на Google Earth. Така около всеки обект - огнище на заразна болест, автоматично може да се определят и очертават предпазна зона и зона за наблюдение.

- Колко души имат достъп до системата, кой ще я ползва основно и едновременно колко потребители могат да влязат в нея?

- В системата могат да работят едновременно до 3 000 потребители. Към момента са регистрирани близо 1 900. Достъп до „ВетИС" имат служители на Централно управление на НВМС и на регионалните служби, официални ветеринарни лекари, ветеринарни лекари в кланици, лаборатории, регистрирани ветеринарни лекари (работещи по индивидуални договори за изпълнение на ДПП), частнопрактикуващи ветеринарни лекари, оператори от екарисажи, както и служители на организации, с които НВМС има договорени отношения за ползване на информационната система - кланици, екарисажи, пазари, депа и др. Всички те могат да се възползват от информацията в системата в рамките на спецификата на дейността, която извършват.

- Освен че разполага с най-модерната идентификационна система в Европа, с какво друго се вдигна професионалният, а защо не, и социалният статус на българския ветеринарен лекар?

- Българските ветеринарни лекари се отличават с много висока квалификация и с богат опит както в сферата на здравеопазването на животните, така и по отношение на безопасността на храните от животински произход. Те съвестно и отговорно изпълняват своите задължения и като цяло заслужават по-висока оценка за работата си от страна на цялото общество.

- Какво е мнението Ви за връщането на добре работещия преди години БДС за хранителните продукти?

- Още през февруари миналата година предприехме първите стъпки за актуализиране на Българските стандарти за производство на млечни продукти. Принципът на тези стандарти е те да са доброволни за спазване от страна на производителите, но ще бъдат в полза на потребителите. Производителите ще имат право да поставят определено лого върху продуктите, произведени по тези стандарти. Контролните органи от своя страна ще следят дали се спазва стриктно стандарта - за влаганите суровини, за тяхното количество, за периода на зреене за сиренето например и т.н. Целта е потребителите да се ориентират по-лесно и когато видят логото, да знаят, че продуктът отговаря на този стандарт.

- Доказа ли се България като надеждна външна граница на ЕС по отношение на ветеринарния контрол?

- Ние ясно осъзнаваме голямата отговорност, която носим като контролен орган за опазването на човешкото здраве и здравето на животните в целия Европейски съюз. Като външна граница на Общността България изпълнява стриктно своите задължения по граничния контрол и доказателство за това е високата оценка, която ни дават всички европейски мисии, проверявали тази част от дейността ни до момента.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.