Етикет: животни
post-image
Новини Животновъдство

Променя се тарифата на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари по Програмата за профилактика по те и зоонозите

Това ще допринесе за гарантиране на здравния статус на отглежданите селскостопански и продуктите, добити от тях
post-image
Новини Животновъдство

Предвижда се да се повиши ефективността на официалния контрол при превенцията и разпространението на болестите по те и хората

Част от промените засягат продължаващото обучение, груповите ветеринарномедицински практики и дигитализацията
post-image
Новини Животновъдство

МЗХГ, БАБХ и ДФЗ инспектираха животновъдна ферма край Ихтиман

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите с ресор „Животновъдство“ Крум Неделков, изпълнителният директор на ДФЗ Борис Михайлов и експерти от БАБХ провериха фермата на братя Гичеви в с. Боерица
post-image
Новини Животновъдство

С общо 6 млн. лева се увеличава бюджетът по помощите за хуманно отношение към свине и птици

Субсидиите по двете схеми се предоставят на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към те, поети за най-малко 5 години
post-image
Новини ОСП - научи повече

Заместник-министър Гечев: В новата ОСП 25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към еко-схеми

През новия програмен период земеделските стопани ще могат да кандидатстват по 10 схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към те, т. нар. еко-схеми