Етикет: животни
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

От 8 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях в Системата за идентификация и регистрация на те на БАБХ
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Нова екосхема предвижда засилена диверсификация на културите в обработваемите земи в ОСП 2023 - 2027 г.

Проектът на екосхемата включва и поддържане на междуредията, както и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни