post-image
Институции

Европейската комисия представя практически насоки за гарантиране на транспорта на стоки чрез зелени ленти за преминаване

Нито едно товарно превозно средство или водач не следва да бъдат подлагани на дискриминация, независимо от произхода и местоназначението им, националността на водача или държавата на регистрация на превозното средство
post-image
Околна среда

Международен ден на горите

Вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят
post-image
Производство и преработка

Срещата 17+1 се отлага, както и подписването на двустранния протокол за износ на шафран и шафранови луковици

Предвид усложнената здравна обстановка и наложените карантинни мерки в света, към днешна дата е трудно да бъде определено кога страната ни ще има възможност да реализира шафранови изделия в Китай