post-image
ОСП от полза за всички нас

Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“

Представителите на бранша се обединиха около решението да бъде отворен, в началото на месец юли, втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ само за авансови плащания от бюджет 2020 година
post-image
Институции

През месец юли ще стартира самолетно заснемане за обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната

В резултат на дешифриране на новата ЦОФК ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.