post-image

Зарибяване на язовир Ястребино

Средствата за зарибителния материал са предоставени от Риболовен спортен клуб „Д – Фишинг “ гр. Попово и любители рибари