post-image

Министър Димитров: Осигуряваме вода за нуждите на жителите от Стара Загора, Сливен и Ямбол, Елхово и Нова Загора

В началото на месец август притеснени кметове от областите Сливен и Ямбол сигнализираха министър Димитров, че нивото на сондажите спада драстично поради продължаващата вече трета година суша
post-image

Нови 212 проекта на млади фермери с до 35 точки ранкинг преминават за следваща оценка

По подмярка 6.1 се подпомагат проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства
post-image

Отпускат се допълнителни количества вода за питейно-битови нужди от язовирите "Копринка" и "Горни Дъбник"

Басейновите дирекции ще осъществят контрол относно влиянието на разрешените допълнителни обеми за оводняване върху нивото в кладенците за питейно водоснабдяване