Институции

АГРО БГ - Актуални Статии и Интервюта с представители на Институциите в България

post-image

Заместник-министър Неделков: Експертните становища ни дават точните решения за превенция на кризи и рискове в хранителната верига

Важно е становищата да са изготвени по безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служат като основа за предприемане на законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики
post-image

Заместник-министър Събев: Над 4 млрд. лева е брутната добавена стойност в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” за 2020 г.

Заместник-министър Събев изрази надежда този темп на растеж да се запази и в следващите месеци, което ще бъде показател за плавно излизане от постепидемичните икономически последици
post-image

Започват консултации с обществеността за Морската стратегия на Република България 2022 – 2027 г.

Морската стратегия на Република България е разработена с цел постигане на добро състояние на морската околна среда в съответствие с изискванията на Рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз и се прилага на 6-годишни периоди