ЕК пита за сигурността на доставките на храни

На следващ етап Брюксел трябва да разработи план за действие при извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и на продоволствената сигурност по време на кризи