Нередности за над 40 млн. евро са докладвани на ОЛАФ

Наказанията за неправомерно изразходени европейски средства са предимно глоби

Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), става ясно от годишния отчет на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ в МВР, съобщава „Сега“.

Най-много са нарушенията по Оперативна програма „Околна среда“. Общо 48 са регистрираните нередности на стойност 6.3 млн. евро по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. 

3.6 млн. евро е стойността на нарушенията в отпуснатите от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони средства. По програмата за регионално развитие са регистрирани най-много нередности – 23. Стойността им възлиза на 2.4 млн. евро. По приключилата през 2009 г. програма САПАРД са извършени нарушения за 8.3 млн. лв.

От отчета става ясно, че нередност не означава непременно престъпление, а  “под финансово изражение следва да се разбира нередна сума, с която са увредени или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС“.

Наказанията за неправомерно изразходени европейски средства са предимно глоби.