Забранява се третирането на земеделски земи и горски култури с продукти за растителна защита

 

Не се разрешава третирането на земеделски земи и горски култури с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, които граничат с цъфтящи култури, тревни, пасищни площи и вододайни зони. Третирането на площи с наземна техника трябва да се извършва само, ако те са на не по-малко от 50 м от населени места и пчелини и на не по-малко от 300 метра ако третирането се извършва с авиационна техника.

Това е записано в Наредба за изискванията и мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, която прие днес Колегиумът на МЗГ.

Според текста на Наредбата, възложителят трябва задължително да уведоми писмено органите на Регионалните служби по растителна защита и Регионалните ветеринарномедицински служби 48 часа преди стартиране на пръскането на площите с препарати чрез авиационна техника.

Забранено е пръскането на земеделски земи и горски култури в случаите, когато предстои третиране на овощни градини и цъфтяща растителност и когато терените, предназначени за дезинфекция, са достъпни за пчелите, е записано още в Наредбата.

Според едно от условията по нея, Националната служба за растителна защита ще издава ежегодно до 1 март Списък на разрешените за предлагане на пазара и за употреба продукти за растителна защита и на регистрираните торове и подобрители на почвата. В списъка се посочва и продължителността на токсичното действие на продуктите, предназначени за растителна защита.

Новата Наредба заменя досега действащата Наредба №5 за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскането и прашенето на растителността, която не отговаря на последните изменения и допълнения на Закона за пчеларството, Закона за защита на растенията, Закона за опазване на животинските видове и Закона за ветеринарномедицинската дейност./МЗГ

AGRO.BG

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.