Продължава приемът за безплатно обучение по САПАРД

Досега са одобрени над 300 молби.

 

До 15 ноември регистрираните земеделски производители могат да подават молби за безплатно обучение в областта на агрономството, екоземеделието и изискванията за прилагане на единната европейска политика в областта на селското стопанство, съобщиха от земеделското министерство.

Крайният срок за записванията няма да бъде удължен, затова от агроведомството приканват фермерите за по-голяма активност. Досега са одобрени над 300 молби. Курсовете ще се провеждат през цялата 2006 г., като целта е до приемането на България в Европейския съюз заетите в селското, в горското стопанство и в рибовъдството да усъвършенстват квалификацията си.

Обучението се финансира по програма САПАРД. В случай че кандидатът се обучава извън населеното му място, разходите за престоя също се поемат от програмата. Курсовете са дългосрочни - до 150 учебни часа, и интензивни - за 30 учебни часа. При по-продължителното обучение половината от часовете включват приложно земеделие. При ускорените курсове 20 на сто от времето е за практически занимания, поясниха от агроведомството.

Курсовете са отворени за над 50 вида дейности в областта на земеделието, животновъдството, горското стопанство и рибовъдството. Освен традиционното профилиране обучението се прилага още за стопани, които отглеждат буби, коне, пчели, зайци, етерични култури, цветя и др. Сред кандидатите могат да бъдат още и занимаващи се със селски туризъм, местно занаятчийство, дървообработваща промишленост и др. Има курсове за обучение и на шефове на фирми от горския сектор, за собственици и ползватели на гори. Наети на трудов договор в селското стопанство също могат да кандидатстват за обучение. В учебните програми има часове за всякакъв вид залесяване, включително и на изоставени и ерозирали земи, за подобряване на горските пътища, за засаждане на бързорастящи горски видове и т.н. Специално място се отрежда и на горските разсадници.

В обучението може да участват само регистрирани производители, собственици на гори, шефове на фирми или наети на трудов договор в селското и горското стопанство. Всички те обаче не трябва да имат дългове към държавата и към фонд "Земеделие". Няма да се приемат и молби на вече преминали друг вид обучение по програма САПАРД. Документите се подават в министерството на земеделието, областните и общински земеделски служби. На интернет страницата на агроминистерството са представени всички необходими документи./dnevnik.bg/evropa

AGRO.BG

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.