1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министър Петър Димитров инспектира проверките за незаконни сметища в област Монтана

Министър Петър Димитров инспектира проверките за незаконни сметища в област Монтана

В рамките на днешната проверка в присъствието на министър Петър Димитров са открити и „нови“ нерегламентирани сметища, непосочени в постъпилите сигнали, като част от тях се намират и в общински имоти

В началото на март МОСВ разпореди проверки на територията на цялата страна за наличие на отпадъци на неразрешени за това места, включително незаконни сметища в речните легла и водосборните дерета и прилежащите им територии.

Днес министърът на околната среда и водите Петър Димитров инспектира как се спазва предписанието, дадено от РИОСВ – Монтана на кметовете на общините в областта до края на март да предприемат действия за почистване и недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

Извършена е проверка на място по сигнали за нерегламентирани замърсявания, в която участваха и народният представител Петър Петров, заместник-кметът на Община Монтана, общински съветници, кметът на село Благово и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана.

При оглед в землищата на селата Благово, Студено Буче и Липен е установено, че има участъци, почистени от отпадъци, в коритото на р. Селска бара не се отвеждат отпадъчни води от околните къщи, но има и силно замърсени участъци със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци и излезли от употреба гуми. На територията на бивша кариера за пясък, чакъл и глина е установен замърсен терен от около един декар, в който има и водна площ. Отпадъците са прибутани във водата, като част от тях са запръстени, със следи от машинна обработка. От представител на Община Монтана и кмета на с. Благово е уточнено, че при справка в имотния регистър са установени собствениците на терените.

На кмета на община Монтана вече са дадени предписания да упражни контрол за почистване на установените при проверката терени с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и в срок до 23 май да предостави информация в РИОСВ - Монтана за предприетите мерки по установяване на действителните извършители на нарушенията и предприемане на административно-наказателни мерки.

В рамките на днешната проверка в присъствието на министър Петър Димитров са открити и „нови“ нерегламентирани сметища, непосочени в постъпилите сигнали, като част от тях се намират и в общински имоти. Участниците в проверката са обсъдили възможните съвместни действия за прекратяване на практиката за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. От страна на Община Монтана е поет ангажимент за монтиране на камери на възможни места за проследяване на незаконни действия за извозване на отпадъци в природата.

Предстои РИОСВ – Монтана да осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и при констатиране на нарушения да приложи предвидените от закона административно-наказателни мерки, както и да уведоми прокуратурата за извършените нарушения.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, за неизпълнение на предписание на физическите лица се налага глоба в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.