1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Обсъдиха ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти

Обсъдиха ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти

Снимка:

БФБ с проект за Странджа като първия съвременен биосферен парк в България от листата на ЮНЕСКО

На националната среща в София по инициатива на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) беше обсъдено ефективното съвместно управление на различни категории защитените природни обекти, припокриващи едни и същи територии у нас. Такива са случаите на природен парк/биосферен парк, природен парк/Натура 2000 и други категории като национални паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности. Това е проблем, с който днес се сблъсква управлението на системата от Защитени територии в България.

Лектори на срещата бяха г-жа Ваня Дебевец от регионален парк „Скочанска яма”, Словения, (Рамсарско място, включено в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО и биосферен резерват по Програмата „Човекът и биосферата”), г-н Пиер Галан, швейцарски експерт на ЮНЕСКО и г-н Бьорн Арне Нес от Директората за управление на природата, Норвегия. За участие бяха поканени представители на МОСВ, дирекциите на националните и природни паркове, РИОСВ, НПО, експерти и други.

Форумът откри изпълнителният директор на БФБ, Петко Цветков, а водещ дискусията беше доскорошният директор на Природен парк „Витоша” Тома Белев. Той акцентира върху предизвикателствата пред съвместното управление на защитените територии с различни природозащитни режими и отговорни институции у нас.

Международният експерт по биосферни резервати и защитени територии от Швейцария Пиер Галан представи международното обозначаване на защитените територии като ориентира българките си колеги как да го използват при ситуацията у нас.

Ваня Дебевец от Словения представи интегрираният подход в управлението на Биосферен резерват „Карст” като мултифункционален обект. Норвежкият опит в съвместното управление на защитени територии показа в презентацията си Бьорн Арне Нас от Директората за управление на природата в Норвегия. От българска страна практиката си за съвместяване на различни режими и сертификати в управлението на Национален парк „Централен Балкан” сподели Нела Рачевиц, директор на парка.

За предизвикателствата в Странджа, като природен и биосферен парк и защитена зона по Натура 2000, подробна презентация представи Петко Цветков, експерт „Биоразнообразие” по проекта за Странджа на БФБ. Той обяви, че фондацията работи за подготовката на първия съвременен биосферен парк в България, който да отговаря на изискванията на Севилската стратегия за биосферните резервати от листата на ЮНЕСКО.

В рамките на своя проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” екипът на БФБ подготвя номинационната форма за обявяване на биосферния парк „Странджа”. В дейност си фондацията се сблъсква с редица трудности, свързани със структурата за управление на тази нова категория, която не е предмет на Закона за защитените територии, обясни Цветков. С обявяването на Заповедите за зоните от мрежата Натура 2000, голяма част от защитените територии в България също ще се сблъскат с този проблем, допълни той.

Следобедната сесия продължи с обсъждане на подходите за определяне на режимите в Заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000. Преди да започне дискусията те бяха подробно обясненени от Николай Недялков, началник Отдел „Натура 2000”, НСЗП в МОСВ.

Днес мисията на чуждестранните експерти от ЮНЕСКО и експерти от МОСВ ще продължи в Странджа, където предстоят работни срещи с Дирекцията на природния парк, с кметовете на двете общини, попадащи в парка – Малко Търново и Царево, с общински съветници и други.

Националната среща в София и мисията на експертите на ЮНЕСКО са организират в рамките на проекта на Българска Фондация Биоразнообразие „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван с подкрепата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.