Постоянната цена за достъп до електропреносната мрежа за ВЕИ производителите - в сила със задна дата

Това становище изказа днес по време на обществено обсъждане в ДКЕВР Еленко Божков

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) има намерение постоянната цена за достъп до електропреносната мрежа за ВЕИ производителите да влезе в сила със задна дата от датата, на която е било прието решението за налагане на временни цени за достъп до мрежата - тоест 18 септември 2012 г. Това становище изказа днес, 18 февруари, по време на обществено обсъждане в ДКЕВР членът на комисията Еленко Божков, цитиран от БТА.

Представители на трите електроразпределителни дружества, Енергийния системен оператор (ЕСО) и ВЕИ производители обсъждаха проекторешението на регулатора за определяне на цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.

Решението предвижда за производители на ток от слънчева или вятърна енергия и изкупуван по преференциални цени, цената за достъп до мрежата на ЕСО да е в размер на 2.45 лв./МВтч без ДДС, а цената за достъп до електроразпределителните мрежи да е 0 лв.

Според производителите на вятърна и слънчева енергия това е груба дискриминация към тях, защото разходи за балансиране пораждат и останалите ВЕИ производители, а също и конвенционалните централи.

Съмненията и подозренията за неравнопоставеност между ВЕИ генерациите са лесно обясними - при налагането на тази цена става въпрос за това с каква разполагаемост се заместват генерациите от вятър и слънце в определени случаи, коментира по време на обсъждането Еленко Божков. Очевидно е, че няма разходи за заместването на другите технологии във ВЕИ сектора освен при вятъра и слънцето, посочи той и добави, че това е възприетото от работната група на ДКЕВР становище.

С новото си решение искаме да заместим решението за временните цени за достъп, тоест постоянните цени би трябвало да действат от момента, когато е започнало да действа решението за временните цени, каза още Божков.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев насрочи дата 14 март за закрито заседание, на което ще бъде взето решението за постоянни цени за достъп. Едновременно с това трябва да бъде представен и механизмът, по който ще се връщат средствата, събрани по силата на обявените от ВАС за незаконни временни цени за достъп.

Меглена Русенова, председател на управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация, заяви, че ако ДКЕВР приеме нова ретроактивна такса, считано от 18 септември 2012 г., това ще бъде незабавно атакувано в съда и по силата на юридическата логика решението на регулатора ще отпадне, защото ВАС вече се е произнесъл веднъж по същия казус. Налагането на такса със задна дата ще бъде грубо нарушение на закона и няма по никакъв начин да допринесе за стабилизиране на отношенията в енергийната система, заяви Русенова.

Според производителите на енергия от слънце и вятър разходите, които те създават в енергийната система, ще бъдат поети от тях след влизането им в така наречените балансиращи групи. Според Русенова точно това се предвижда в правилата за търговия с електроенергия. Ще участваме в балансиращи групи при право на избор на координатор на балансираща група, ще даваме почасови прогнозни графици за своето производство и при неизпълнение на графиците всеки производител ще плаща пропорционално на причинения дебаланс, каза Русенова. По думите й това автоматично обезсмисля налагането на цени за достъп до мрежата.

Русенова съобщи и че от приходите им за януари 2014 г. електроразпределителните дружества директно са прихванали 20 процента данък, въпреки че още не е готова методологията, по която този данък ще се удържа.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.