Циментовата компания "Холсим България" получи специална награда за "зелен" бизнес

До края на 2013 г. 80% от всички кариери на компанията трябва да разполагат с подробен план за опазване на дивата природа

Заради плановете за възстановяването на екосистемите в изчерпани кариери циментовата компания "Холсим България" получи специална награда от Министерството на околната среда и водите като част от кампанията "Зелена България", пише dnevnik.bg. Конкурсът на екоминистерството се проведе в три категории: "най-зелен" град, най-активна община и "най-зелен" бизнес.

Добивните площадки "Кайлъка" и "Белият бряг" на завода в Плевен граничат с екомрежата "Натура 2000", но в тях добивът е приключил през 2009 г. Вече е започнала техническата им рекултивация, след което ще се извърши и биологично възстановяване.

За целта миналия месец научен екип от Софийския университет е завършил плановете за биоразнообразието на двете кариери. Документите съдържат описание на съществуващите видове и местообитания, конкретни дейности за всяка кариера, както и подходящи видове и техники за мониторинг на резултатите от прилагането на плановете. Залесяването и затревяването трябва да се извършат с растения, характерни за естествените и полуестествените екосистеми. Наблюдение ще се извършва на видове, които са значими от природозащитна гледна точка.

До края на 2013 г. 80% от всички кариери на "Холсим" с висок риск за биоразнообразието трябва да разполагат с подробен план за опазване на дивата природа, припомнят от компанията.