Зам.-министър Живков участва във форум за географските информационни системи

Министерството на околната среда и водите е пионер в използването на ГИС технологии

Когато сме изправени пред предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата, географските информационни системи играят още по-важна роля за взимането на информирани и устойчиви решения. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, който днес участва в откриването на 21-ия Световен ден на Географските информационни системи в София.

Той припомни, че Министерството на околната среда и водите е пионер в използването на ГИС технологии – за подпомагане опазването, планирането и управлението на биоразнообразието и екологична мрежа „Натура 2000“, за дейностите на националните и природни паркове. Другата сфера е управлението на водите и оценката на риска от наводнения. „Тази година започнахме изключително важен проект за създаване на система за управление на водите в реално време в басейна на река Искър. Това е първата фаза на Националната система за управление на водите в реално време. А географските данни, модели и софтуер са важна част от тази система“, подчерта Живков.

Един от най-мащабните проекти, който разчита на ГИС-технологиите и е реализиран в МОСВ, е проектът за „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”. Той обхваща сложни процеси и между различни потребители, използвайки огромен обем от данни. Осигурява лесен достъп до актуална, обществено значима информация и гарантира постигането на необходимата прозрачност при провеждането на административните процедури като допринася за ефективното изпълнение на всички дейности, свързани със защитените зони у нас.

Коментари (2)
mandyzr1 Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://footmodelporn.miyuhot.com/?tayler

aussie mom sluts free porn burning gundam porn extreme granny dildo porn tube free big tits porn now french touch studios gay porn
13.11.2019 15:24 / Отговор
epadexyusogo http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin Buy Amoxil Online trp.abbm.agro.bg.fdo.vi http://mewkid.net/where-is-xena/
13.11.2019 16:42 / Отговор

Добави коментар