Етикет: МОСВ
post-image
Новини Околна среда

В обсъдиха мерки за постигане на Националния план за управление на отпадъци

Диалогът и съвместните действия в тази посока се налагат от въведените в началото на годината нови цели за намаляване на количеството на депонираните отпадъци
post-image
Новини Околна среда

Министър Личев: Не е достатъчен само Национален план за управление на отпадъците, нужно е всеки от обществото да го следва

Изявление на министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка с приетия от правителството Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.
post-image
Новини Околна среда

Опазването на кафявата мечка ще обсъдят , ИАГ и НПО

отправя покана към представители на държавните горски и ловни стопанства, ловни сдружения и неправителствени организации, ангажирани с проблемите по опазване на кафявата мечка