Етикет: МОСВ
post-image
Новини Институции

и БДИБР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в , а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите