post-image

Какво мислиш за… земята си?

Включете се в анкетата по Проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделски земи!