1. Начало
  2. Новини
  3. Растениевъдство
  4. МЗХ ще промотира български вина с национален щанд на изложението „Провайн“ през 2024 година

МЗХ ще промотира български вина с национален щанд на изложението „Провайн“ през 2024 година

13 организации на лозари, винари и енолози участваха на среща със заместник-министър Александър Йоцев

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев се срещна с представители на 13 сдружения в лозаро-винарския сектор. Той ги информира, че се подготвя национален щанд на едно от най-големите международни винарски изложения „Провайн“ в Германия през 2024 г. „Договорената площ за българския щанд на изложението, разходите за което се поемат от Министерство на земеделието и храните, е 202 кв. м“, информира заместник-министърът. Той подчерта, че инициативата е в съответствие с вече заявените намерения на настоящия екип на министър Кирил Вътев за по-достойно позициониране на отрасъл „Земеделие“ и разширяването на възможностите за реализация на земеделската продукция. Заместник-министър Йоцев отправи покана към представителите на лозаро-винарския бранш, заедно с експерти от министерството, да дефинират  критериите за участие в „Провайн“ 2024 и да се осигури широка представителност на сектора.

„Министерството на земеделието и храните поема разходите по наемането и брандирането на щанда, издаване и отпечатване на информационни брошури и транспорт на вината, които ще бъдат представени“, информира заместник-министър Йоцев. Той допълни, че за осъществяване на контакти с вносители и търговци активна роля ще имат земеделските и търговските аташета в Европа. Заместник-министърът подчерта, че за цялостния успех на националното представяне и доброто ни позициониране се очаква проактивност от страна на бранша и ориентация към резултати и качество. От сектора приветстваха предоставената възможност и подчертаха, че участието на национално ниво в престижни изложения е добра възможност за повишаване на имиджа на българското вино.

Представителите на отрасъла бяха информирани за създаването на Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор и бяха запознати с предложението на Министерство на земеделието и храните в програмата на правителството да се включи изготвянето на нов Закон за виното и спиртните напитки. На срещата беше представен и напредъкът по разработването на нова информационна система за поддържане на Лозарския регистър.

Браншът беше уведомен и за предстоящото публикуване за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 година. Бяха представени и предвидените изменения в Стратегическия план по отношение интервенциите в лозаро-винарския сектор, на база постъпили от сектора предложения: отпадане на интервенцията за насърчаване на винения туризъм; отпадане на дейността за намаляване употребата на ПРЗ и минерални торове от интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, поради припокриване с идентични екологични интервенции в Стратегическия план; отпадане на изискването за закупуване на селскостопанска техника по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ само от признати групи и организации на производители, като се предвижда дейността да бъде приложима и за индивидуални земеделски стопани.

За новия програмен период ще бъде изготвена нова Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, в която ще бъдат предвидени и десертни, и винени лозя. За целта е сформирана работна група към Българската агенция по безопасност на храните.

Коментирани бяха и промените в условията и сроковете по прилагането на мярката „Събиране на реколтата на зелено“. През 2023 г. мярката ще се приложи извънредно, като подаването на заявленията за подпомагане в ДФЗ ще бъде до 31 юли 2023 г., сключването на договор с ДФЗ до 18 август 2023 г. и брането на реколтата на зелено - до 1 септември 2023 г. Размерът на помощта е 60% от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.