1. Начало
  2. Новини
  3. Земеделска техника
  4. Регистрациите на трактори в Европа намаляват през 2023 г., тъй като търсенето се забавя през второто полугодие

Регистрациите на трактори в Европа намаляват през 2023 г., тъй като търсенето се забавя през второто полугодие

Какъв е пазарът на трактори в различните европейски страни

Общо 211 700 трактора са регистрирани в цяла Европа през 2023 г., според числата, получени от националните власти. CEMA счита, че 158 100 от тях са селскостопански трактори, от които 26 200 трактора (17%) са 37kW (50 к.с.) и по-малко, а 131 900 (83%) са 38kW и повече. Останалите са съставени от различни превозни средства, които понякога се класифицират като трактори, което включва четириколесни велосипеди, странични превозни средства, телескопични товарачи и някои други видове оборудване.

 

Регистрациите на селскостопански трактори са с 4,9% по-ниски в сравнение с 2022 г., но са само малко под средния брой, регистриран през последните пет години. Броят на машините, регистрирани през първата половина на годината, е само незначително по-нисък в сравнение със същия период на предходната година, но спадът е по-рязък през втората половина на годината. Между юли и декември 2023 г. са регистрирани с близо 10% по-малко трактори, отколкото през еквивалентния период на 2022 г.

Една от причините, поради които регистрациите на селскостопански трактори се задържаха добре през първата половина на 2023 г., беше, че производителите наваксваха изоставането на поръчките, натрупани през 2021 и 2022 г., в резултат на прекъсванията на световните вериги за доставки по време и след пандемията от Covid-19 и руската инвазия в Украйна. До средата на годината веригите за доставки до голяма степен се върнаха към нормалното, така че броят на регистрираните трактори даде по-добра индикация за търсенето на пазара.

Цените на селскостопанските стоки паднаха, докато разходите за суровини все още са високи, което се отрази на доходите на земеделските стопанства

Както винаги, търсенето на трактори и други видове селскостопанска техника е тясно свързано с доходите на земеделските стопанства. Цените на повечето селскостопански стоки скочиха през 2022 г., след руската инвазия в Украйна. Това имаше верижен ефект върху цената на фуражите, което означаваше, че цените на животинските продукти също бяха много по-високи. Това подкрепи доходите на земеделските стопанства и на свой ред доведе до допълнително търсене на машини.

От лятото на 2022 г. обаче световните вериги за доставка на храни се приспособиха към новата ситуация и цените на храните спаднаха постоянно. До края на 2023 г. световните цени на храните, измерени от Организацията на ООН за прехрана и земеделие, са намалели с повече от една четвърт в сравнение с пика през март 2022 г. и са с повече от 10% по-ниски от година по-рано.

Спадът в цените на селскостопанските стоки дойде в момент, когато разходите за суровини за селскостопанското производство остават високи. Освен скъпите фуражи, цените на торовете, горивата и енергията бяха изключително високи през 2022 г. Въпреки че оттогава са намалели, те остават по-скъпи, отколкото бяха през 2021 г. и преди това.

Земеделските стопани в много части на Европа също бяха засегнати от неблагоприятните метеорологични условия през последната година. В комбинация с падащите цени на селскостопанските стоки и високите разходи за суровини, това означава, че доходите на земеделските стопанства са били свити. Това неизбежно се отрази на желанието на фермерите да инвестират в трактори и друга селскостопанска техника, което обяснява защо регистрациите на трактори започнаха да падат през втората половина на 2023 г.

Регистрациите растат на върха на диапазона на мощността на трактора

Въпреки че регистрациите на трактори бяха по-ниски през 2023 г. в сравнение с предходната година, това не беше вярно за всички сегменти. Най-високите диапазони на мощност, машини над 132kW (приблизително 175 к.с.), отбелязаха силен ръст, като регистрациите на тези по-големи трактори се увеличиха с 12% на годишна база. За разлика от тях, 13% по-малко трактори са регистрирани между 60kW и 132kW (80-175hp), въпреки че тази гама все още съставлява почти половината от селскостопанските трактори, регистрирани през 2023 г. Има малък спад в броя на тракторите под 60kW, регистрирани в Европа, с известен ръст за най-малките машини. Цитираните цифри подценяват общия размер на пазара на трактори с ниска мощност, тъй като не всички от тях ще бъдат използвани на пътя, което означава, че не е необходимо да бъдат регистрирани в някои страни.

Значителни различия между страните остават в цяла Европа

Не всички държави отбелязват спад на регистрациите през 2023 г. Всъщност двата най-големи пазара, Германия и Франция, отбелязаха малки увеличения. Това означава, че общият им дял на европейските регистрации се е увеличил до 41%. Обединеното кралство също регистрира малко по-високи регистрации, отколкото през 2022 г. За разлика от тях, регистрациите са били по-ниски в останалите четири топ пазара - Италия, Полша, Испания и Австрия. Някои от тези страни пострадаха от особено предизвикателни метеорологични условия през последната година, докато промените в правителствените субсидии за закупуване на машини също засегнаха някои пазари.

В Германия регистрациите на трактори през 2023 г. бяха на същото добро ниво като през предходната година. Регистрирани са общо 30 336 нови трактора, от които 28 881 са класифицирани като селскостопански трактори. Кумулативният годишен резултат показва минимална промяна, в сравнение с 2022 година. Пазарът на по-малки селскостопански трактори до 38 KW се сви с 4%, докато при по-големите класове на мощност имаше леко увеличение от 1%, от 38 KW, в сравнение с предходната година. Забавянето на данните за регистрацията на тракторите в Германия е ясно видимо от втората половина на 2023 г.

Във Франция първите регистрации на селскостопански трактори са нараснали с +2% през 2023 г. в сравнение с 2022 г. до 36 396 единици (през 2022 г. те са били 35 731). Това е най-високото ниво от 2014 г. насам. Стандартните трактори са имали процентно увеличение от +4%. Телескопичните товарачи (които не са включени в цифрата за селскостопански трактори) и тракторите за зелено пространство също се представиха добре, с увеличения съответно от 4% и 2%. Първите регистрации на лозарски и овощни трактори обаче са намалели с 11% спрямо предходната година, както и лозарските трактори (-25%).

В Италия неблагоприятната икономическа ситуация, съчетана със забавянето на публичните стимули за закупуване на иновативна селскостопанска техника, забави вътрешния пазар на трактори през 2023 г., след високите обеми на продажбите от предходните две години. Регистрационните данни показват спад от 13% при тракторите, засягайки главно тракторите от 57 до 130 kW (-23%) и тези над 130 kW (-14%). Категориите с ниска мощност, от 20 до 56 kW, регистрират по-малко свиване (-5%). Диапазонът на мощността от 0-19kW отбеляза увеличение на регистрациите с 63%. Тази положителна тенденция за малките трактори се дължи отчасти на неотдавнашното изменение на Кодекса за движение по пътищата, което позволи на непрофесионалните земеделски стопани да регистрират селскостопанска техника.

В Обединеното кралство общият брой на селскостопанските трактори, регистрирани през 2023 г., е с 2% по-висок от предходната година. След като нарасна с почти 5% през първата половина на годината, пазарът спадна незначително през втората половина и особено през последното тримесечие (-7%). С изключение на засегнатата от пандемията година на 2020 г., пазарът на трактори във Великобритания е забележително стабилен напоследък, като регистрациите са намалели между 13 000 и 14 100 през шест от последните седем години. Ръстът през 2023 г. се наблюдава главно в горната и долната част на диапазона на мощност, с 15% повече машини над 160 к.с. и 8% повече под 90 к.с., но с 13% по-малко между тях. Като се имат предвид прекъсванията на веригата на доставки от предходните години, тези тенденции биха могли да отразяват наличието на машини с различна мощност, както и търсенето за тях. С растеж главно на върха на мощността, средната мощност на селскостопанските трактори, регистрирана през 2023 г., се увеличи до 157,7 к.с., над 4 к.с. по-висока от тази през 2022 г. и надминавайки предишния рекорд, поставен през 2020 г.

В Испания пазарът на трактори достигна най-ниското си ниво, регистрирано някога, поради въздействието на различни фактори. Тежката суша през 2023 г. доведе до спад в стойността на полските култури, но това се усети основно на пазара на употребявани трактори (-5%). Регистрацията на ATV, UTV и телескопични товарачи (считани за заместители на трактори) се е увеличила с 11%, но общият брой от 1069 единици не е достатъчен, за да оправдае намаляването на около 1500 единици на пазара на трактори от 2022 г. насам (-18%). За да се получи по-добро разбиране на спада, е необходимо да се направи разграничение между пазарите на стандартни трактори и трактори с тясна колея (NTT). Регистрациите на NTT спаднаха с 36% през 2023 г. поради въвеждането на новия етап на емисиите на отработени газове, докато стандартните регистрации на трактори намаляха само с 3%. Прилагането на субсидиите за насърчаване на технологиите за прецизно земеделие имаше ключова роля в търсенето на трактори през 2022 и 2023 г., тъй като много фермери забавиха покупките си, докато чакаха субсидии, които представляваха почти половината от инвестицията. Втората партида субсидии, освободени в средата на 2023 г., оказа влияние през второто полугодие, въпреки че пазарът изглежда се възстанови през тези месеци поради регистрацията на субсидираните единици за 2022 г.

В Полша през цялата 2023 г. са регистрирани 10 300 нови трактора. Това е с 12% по-малко в сравнение с 2022 г., когато регистрираните нови селскостопански машини от този тип са 11 700. Очевидна тенденция на спад може да се наблюдава сред новите селскостопански машини, тъй като през 2022 г. също се наблюдават по-ниски регистрации от - несъмнено рекордната - 2021 г. Влошаващата се ситуация и песимистичните прогнози за бъдещето в индустрията са резултат от, наред с други неща, повишаването на цените на енергията, инфлацията, несигурността, свързана с войната в Украйна и трудностите при продажбата на селскостопанска продукция (например зърно). Допълнителни пречки за земеделските стопани бяха създадени и от набързо приетия Закон за ломбардските заеми през пролетта на 2023 г., който въведе хаос на пазара за продажба на нова селскостопанска техника, което до голяма степен направи невъзможно отдаването им под наем.

В Белгия регистрациите на селскостопански трактори достигнаха общо 2788 бройки, което е с 8% по-малко в сравнение с 2022 г. (източник: Fedagrim). Този спад може да не е ненормален, тъй като 2021 г., подхранвана от пандемията, беше рекордна година по отношение на продажбите във всички диапазони на мощност. Следователно изглежда, че пазарът се приспособява и се връща към нивото си отпреди бума, след период на насищане. Освен това сравнението с предходни години показва, че продажбите през 2023 г., макар и надолу с близо 300 бройки спрямо 2022 г., са сходни с наблюдаваното през 2018 и 2019 г., преди пандемията от Covid-19. Пазарът на регистрирани трактори над 50 к.с. е спаднал с 11%, но спадът при регистрациите на трактори под 50 к.с. не е бил толкова значителен, със спад от 6,5%. Това обаче се случва след 20% спад между 2021 и 2022 година. Струва си да се отбележи, че тези модели не са последователно регистрирани; трактори, които не се използват по обществените пътища (например само в частна собственост), не се регистрират пред властите и следователно не се показват в статистиката. Нерешителността на регионалното правителство на Фландрия по отношение на "азотния" въпрос създаде много несигурности. Това е допълнително обяснение за спада в продажбите.

В Холандия през 2023 г. във Fedecom са регистрирани 2662 трактора чрез официалните канали на вносителите на трактори. Това е с 6% повече в сравнение с 2022 г. Това означава, че за последните четири години наблюдаваме малък ръст при тракторите над 45 KW. В компактния сегмент (<45KW) официалният брой е 761 трактора, което представлява ръст за шеста поредна година. Числата в компактния сегмент подценяват общата сума, тъй като не всички компании участват в статистиката на Fedecom. Увеличението на броя на тракторите над 45 kW е забележително предвид лошите пазарни условия. Несигурността в целия селскостопански сектор, неясното законодателство и разпоредби, както и липсата на ясна политика, когато става въпрос за азот, например, не оказват положително влияние върху данните за продажбите.

Пазарът на селскостопански трактори в Австрия, който все още е в добра ситуация, е спаднал със 7% в сравнение с 2022 г., но все още е значително по-висок, отколкото през пред-Covid годината на 2019 г. Материалите и суровините, необходими за производството на трактори, отново са по-лесно достъпни, а цените за тях все още растат, но в по-малка степен. Това означава, че пазарът се е върнал към по-нормално положение, но с намаляването на доходите на земеделските стопанства е било възможно увеличението на цените да се прехвърли върху клиентите само в ограничена степен.

В България 156 трактора по-малко са регистрирани през 2023 г. в сравнение с предходната година. Общият им брой за 2023-та е 1262, докато през 2022 са били 1418 г.

77 901 трактора са регистрирани в Турция през 2023 година. Продажбите на трактори са се увеличили с 16% в сравнение с 2022 г. и са с 54% по-високи в сравнение със средната стойност за периода 2018-2022 г. Лихвените проценти по субсидираните селскостопански заеми, които са ниски в сравнение с високата инфлация в Турция, повлияха положително на търсенето на трактори през първите три тримесечия на годината. В допълнение към нормалното търсене, опасението, че цените ще се увеличат още повече в среда, в която високата инфлация продължава, доведе до решения за закупуване на трактори. Въпреки че това естествено се отрази значително на търсенето, проблемите от страна на предлагането на трактори попречиха на предлагането да отговори на търсенето. Това значително увеличи търсенето на вносни продукти, които отговарят по-бързо на търсенето. Заради повишението на лихвите по кредитите и трудните условия по кредитите през последното тримесечие на годината (с изключение на декември) се наблюдава свиване на вътрешния пазар от септември насам.

Барометър на CEMA

Общият индекс на бизнес климата за индустрията за селскостопанска техника в Европа отново леко се влоши след резкия спад от предходните месеци. През април 2024 г. индексът намалява от -55 на -57 пункта (по скала от -100 до +100).

Проучването потвърждава отново, че директните клиенти на производителите - дилърите, не са в състояние да предадат многобройните си поръчки от миналото на крайните клиенти.

Според участниците в проучването сегашният бизнес е по-лош, отколкото е бил повече от седем години. Само 5% от представителите на индустрията смятат, че настоящата бизнес ситуация е благоприятна.

От друга страна, бъдещите очаквания се стабилизираха на ниско ниво. Въпреки това две трети от участниците в проучването очакват оборотът им да намалее през следващите шест месеца.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.