post-image

COVID-19 спира кланици в САЩ

Според браншовата организация на месопреработвателната индустрия от вируса са починали най-малко 20 души
post-image

Приета е Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собственици на животни, умъртвени в случаи на заразни заболявания

Помощта ще се предоставя и при смъртност, възникнала след датата на обявеното съмнение за наличие на болест от Българската агенция по безопасност на храните