post-image

Общ етикет за благото на животните

Етикетът за хуманно отношение към животните ще важи за всички видове доместицирани животни и ще бъде базиран върху прозрачни критерии