AGRI STORE & PROCESSING EXPO

Единственото в България специализирано изложение за техника и технологии за съхранение и преработка на селскостопански суровини AGRI STORE & PROCESSING EXPO ще се проведе от 20 до 23 ноември 2018 г. в град Стара Загора.

Актуалната ситуация в селското стопанство на България и световните тенденции, в този конкретен сегмент, свидетелстват за нарастващ интерес от страна на селскостопанските производители към дейности, придаващи добавена стойност на селскостопанските суровини. Тази тенденция формира съхранението и преработката като приоритетни, за бъдещо развитие на аграрния бизнес. В последните две-три години в преработвателния сектор в България заетите лица са над 90 000, като се очаква ръст в краткосрочен план. В същото време потреблението на традиционни за регионите продукти с доказан произход нараства.

Осъзнатата необходимост от модерни технологии и иновативни решения, на етап съхранение и преработка на добитата продукция е гаранция за значимостта на предстоящото AGRI STORE & PROCESSING EXPO за агросектора на България. Като залага на професионалния, експертен профил, форумът цели да се превърне в платформа за бизнес контакти, обмяна на опит с български и чуждестранни колеги, директен контакт с нови партньори и крайни клиенти.

AGRI STORE & PROCESSING EXPO ще се фокусира върху новостите и тенденциите в областта на техниката и технологиите за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, като демонстрира съвременните иновативни решения в следните направления:

Съоръжения и решения за съхранение на зърно; Транспортни съоръжения за зърно и насипни товари; Вертикални и хоризонтални сушилни за зърно; машини и технологии за обработка на зърно; Системи за вентилация и мониторинг на зърно в складове и силози; Машини за преработка на зърно; Техника и технологии за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци др.

В дните на изложението участниците, техните гости и партньори ще имат възможност да ползват бизнес сектор, както и зала с мултимедия, за презентации пред по-широка аудитория.

Изложението ще разполага с пресцентър, за отразяване на съпътстващата програма и новини от изложители и гости, пресъобщения и видео материали.